Home / Lịch vạn sự / Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch cho KHAI TRƯƠNG, MUA XE, CHUYỂN NHÀ

Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch cho KHAI TRƯƠNG, MUA XE, CHUYỂN NHÀ

Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch để chủ động tiến hành những công việc quan trọng như khai trương, mua xe, chuyển nhà… được suôn sẻ.

Bạn chưa biết thì nên xem Chuyển vận với Phi tinh tháng 02/2018 (từ 06/03/2018 đến 04/04/2018 Dương lịch)

Dự đoán vận mệnh tháng 4/2018 theo Thần số học thông qua ngày tháng năm sinh

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, để tiến hành những việc quan trọng như khai trương, chuyển nhà, mua xe… trong tháng 4/2018 hanh thông thuận lợi, bạn có thể tham khảo cách xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch dưới đây.

Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch cho KHAI TRƯƠNG, MUA XE, CHUYỂN NHÀ
Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch cho KHAI TRƯƠNG, MUA XE, CHUYỂN NHÀ

Ngày 1/4/2018 dương lịch tức ngày 16/2/2018 âm lịch là ngày Quý Hợi; Ngày Tốt; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên khai trương, giao dịch, mua xe, chuyển nhà.

Ngày 2/4/2018 dương lịch tức ngày 17/2/2018 âm lịch là ngày Giáp Tý; Ngày Xấu; Giờ tốt 9h-11h, 13h-15h, 17h-19h; Kỵ xuất hành, mua xe, chuyển nhà, động thổ, khai trương.

Ngày 3/4/2018 dương lịch tức ngày 18/2/2018 âm lịch là ngày Ất Sửu; Ngày Xấu; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Kỵ mua xe, khai trương, giao dịch. Có thể chuyển nhà.

Ngày 4/4/2018 dương lịch tức ngày 19/2/2018 âm lịch là ngày Bính Dần; Ngày Tốt; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Nên khai trương, giao dịch, mua xe, chuyển nhà.

Ngày 5/4/2018 dương lịch tức ngày 20/2/2018 âm lịch là ngày Đinh Mão; Ngày Bình thường; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên mua xe, xuất hành..

Ngày 6/4/2018 dương lịch tức ngày 21/2/2018 âm lịch là ngày Mậu Thìn; Ngày Bình thường; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Kỵ mua xe, khai trương. Có thể giao dịch, xuất hành.

Ngày 7/4/2018 dương lịch tức ngày 22/2/2018 âm lịch là ngày Kỷ Tị; Ngày Xấu; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Kỵ giao dịch, ký kết, mua xe, chuyển nhà, khai trương.

Ngày 8/4/2018 dương lịch tức ngày 23/2/2018 âm lịch là ngày Canh Ngọ; Ngày Xấu; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Kỵ khai trương, chuyển nhà. Có thể xuất hành.

Tham khảo thêm Top 5 con giáp duyên đỏ như son, yêu đương nồng cháy trong tháng 4/2018 dương lịch

Ngày 9/4/2018 dương lịch tức ngày 24/2/2018 âm lịch là ngày Tân Mùi; Ngày Tốt; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên mua xe, khai trương, ký kết giao dịch, xuất hành..

Ngày 10/4/2018 dương lịch tức ngày 25/2/2018 âm lịch là ngày Nhâm Thân; Ngày Tốt; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Nên mua xe, khai trương, giao dịch. Hạn chế xuất hành.

Ngày 11/4/2018 dương lịch tức ngày 26/2/2018 âm lịch là ngày Quý Dậu; Ngày Tốt; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên xuất hành, chuyển nhà, mua xe. Kỵ khai trương, động thổ.

Ngày 12/4/2018 dương lịch tức ngày 27/2/2018 âm lịch là ngày Giáp Tuất; Ngày Xấu; Giờ tốt 9h-11h, 13h-15h, 17h-19h; Kỵ chuyển nhà, xuất hành, khai trương, mua xe.

Ngày 13/4/2018 dương lịch tức ngày 28/2/2018 âm lịch là ngày Ất Hợi; Ngày Bình thường; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Có thể mua xe, chuyển nhà, hạn chế xuất hành xa.

Ngày 14/4/2018 dương lịch tức ngày 29/2/2018 âm lịch là ngày Bính Tý; Ngày Xấu; Giờ tốt 9h-11h, 13h-15h, 17h-19h; Kỵ mua xe, giao dịch, xuất kho, chuyển nhà.

Ngày 15/4/2018 dương lịch tức ngày 30/2/2018 âm lịch là ngày Đinh Sửu; Ngày Bình thường; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Có thể chuyển nhà, mua xe.

Ngày 16/4/2018 dương lịch tức ngày 01/3/2018 âm lịch là ngày Mậu Dần; Ngày Bình thường; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Kỵ mua xe, khai trương. Có thể giao dịch, xuất hành.

Ngày 17/4/2018 dương lịch tức ngày 02/3/2018 âm lịch là ngày Kỷ Mão; Ngày Tốt; Giờ tốt 9h-11h, 13h-15h, 17h-19h; Nên mua xe, chuyển nhà, ký kết, giao dịch, khai trương, xuất hành.

Ngày 18/4/2018 dương lịch tức ngày 03/3/2018 âm lịch là ngày Canh Thìn; Ngày Xấu; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Kỵ mua xe, chuyển nhà, giao dịch, xuất kho.

Ngày 19/4/2018 dương lịch tức ngày 04/3/2018 âm lịch là ngày Tân Tị; Ngày Xấu; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Kỵ khai trương, chuyển nhà. Có thể xuất hành.

Ngày 20/4/2018 dương lịch tức ngày 05/3/2018 âm lịch là ngày Nhâm Ngọ; Ngày Bình thường; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên mua xe, xuất hành.

Ngày 21/4/2018 dương lịch tức ngày 06/3/2018 âm lịch là ngày Quý Mùi; Ngày Xấu; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Kỵ mua xe, giao dịch lớn, chuyển nhà, xuất hành.

Ngày 22/4/2018 dương lịch tức ngày 07/3/2018 âm lịch là ngày Giáp Thân; Ngày Xấu; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Kỵ giao dịch, mua xe, chuyển nhà. Có thể xuất hành.

Ngày 23/4/2018 dương lịch tức ngày 08/3/2018 âm lịch là ngày Ất Dậu; Ngày Bình thường; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Kỵ mua xe, khai trương. Có thể giao dịch, xuất hành.

Bạn có biết Con giáp phát tài nhanh chóng, sớm làm đại gia trong tháng 4/2018 dương lịch?

Ngày 24/4/2018 dương lịch tức ngày 09/3/2018 âm lịch là ngày Bính Tuất; Ngày Tốt; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên mua xe, chuyển nhà, ký kết, giao dịch, khai trương, xuất hành.

Ngày 25/4/2018 dương lịch tức ngày 10/3/2018 âm lịch là ngày Đinh Hợi; Ngày Bình thường; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Có thể chuyển nhà, xuất hành. Không nên mua xe, giao dịch lớn.

Ngày 26/4/2018 dương lịch tức ngày 11/3/2018 âm lịch là ngày Mậu Tý; Ngày Bình thường; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Tránh chuyển nhà, giao dịch lớn. Có thể khai trương, xuất hành.

Ngày 27/4/2018 dương lịch tức ngày 12/3/2018 âm lịch là ngày Kỷ Sửu; Ngày Tốt; Giờ tốt 9h-11h, 13h-15h, 17h-19h; Nên khai trương, mua xe, chuyển nhà, giao dịch. Tránh động thổ.

Ngày 28/4/2018 dương lịch tức ngày 13/3/2018 âm lịch là ngày Canh Dần; Ngày Xấu; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Không nên khai trương, mua xe. Có thể xuất hành.

Ngày 29/4/2018 dương lịch tức ngày 14/3/2018 âm lịch là ngày Tân Mão; Ngày Bình thường; Giờ tốt 5h-7h, 9h-11h, 13h-15h; Có thể mua xe, giao dịch. Hạn chế xuất hành, khai trương.

Ngày 30/4/2018 dương lịch tức ngày 15/3/2018 âm lịch là ngày Nhâm Thìn; Ngày Tốt; Giờ tốt 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h; Nên mua xe, chuyển nhà, khai trương, xuất hành.

Xem thêm Top chòm sao nữ may mắn nhất tháng 4/2018, lộng lẫy trong đám cưới cổ tích

About Dương Công Hầu

Check Also

Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào?

Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào? Đọc ngay để đón cát tránh hung

Ngày Tam Nương được xem là ngày Đại kỵ, làm gì cũng không được thuận ...