Home / Tag Archives: khẩu nghiệp từ miệng

Tag Archives: khẩu nghiệp từ miệng

9 cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng

9 cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng

Khẩu nghiệp nặng nề, những lời nói vô tình cũng có thể khiến chính bản thân mình và những người xung quanh bị tổn thương. Đức Phật đã dạy, lời nói chân tâm, trăm sự tốt lành, một lần khẩu nghiệp, muôn kiếp mang nợ. Xem thêm Tử vi phương đông ...

Read More »

Vận mệnh của phụ nữ tốt hay xấu, nhìn cách tu này là biết

Vận mệnh của phụ nữ tốt hay xấu, nhìn cách tu này là biết

Người phụ nữ có vận mệnh tốt hay xấu, trước hết phải xem cách người đó tu miệng thế nào, có tạo khẩu nghiệp hay không? Xem thêm Khẩu nghiệp và bài học từ Đức Phật: Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người Những kiểu “ác khẩu” gây nghiệp ...

Read More »

Học cách “Tu Cái Miệng” bằng cách không nói 8 lời sau đây

Học cách “Tu Cái Miệng” bằng cách không nói 8 lời sau đây

Sống ở trên đời, khẩu nghiệp là tự tạo nghiệt cho mình, sống phải “tu cái miệng”. Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được nữa… Xem thêm Nếu ...

Read More »