Home / Tag Archives: giải thích câu nói đức năng thắng số

Tag Archives: giải thích câu nói đức năng thắng số

Vạn sự tùy duyên hay đức năng thắng số, thuận theo duyên hay tự tạo duyên cho mình?

Vạn sự tùy duyên hay đức năng thắng số, thuận theo duyên hay tự tạo duyên cho mình?

Trong cuộc sống người xưa có dạy vạn sự tùy duyên và cũng có câu đức năng thắng số. Vậy sống trên đời, nên thuận theo duyên hay nên nỗ lực cải biến số mệnh? Xem thêm “Sông có khúc, người có lúc”, ta đi đường ta vạn sự tùy duyên, ...

Read More »

Cải biến số mệnh từ khổ sang sướng với sức mạnh của Phật

Cải biến số mệnh từ khổ sang sướng với sức mạnh của Phật

Người ta thường vin vào số mệnh để đổ lỗi cho việc mình sướng hay khổ. Nhưng người xưa truyền rằng “đức năng thắng số”, còn Phật dạy 4 điều cải biến số mệnh. Xem thêm Tử vi thứ 3 ngày 27/03/2018 của 12 Cung hoàng đạo Xem phong thủy hàng ...

Read More »