Home / Tag Archives: chọn một cách sống cho chính mình

Tag Archives: chọn một cách sống cho chính mình

Sống trên đời, có nhiều chuyện thà rằng ‘không biết’ sẽ tốt hơn là ‘biết’

Sống trên đời, có nhiều chuyện thà rằng ‘không biết’ sẽ tốt hơn là ‘biết’

Trong cuộc sống, rất nhiều chuyện thà rằng không biết sẽ còn tốt hơn nhiều so với biết. Đây chính là hồ đồ khó có được, kẻ khờ có phúc của kẻ khờ mà mọi người thường hay nói. Thật ra, rất nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời ...

Read More »

Lời hay ý đẹp của Khổng Tử về cách sống

Lời hay ý đẹp của Khổng Tử về cách sống

Nếu có thể hãy khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Khổng Tử để chúng trở thành kim chỉ nam cho chúng ta trong cuộc sống luôn biến đổi không ngừng này. Xem thêm Tử vi phương đông Chủ nhật ngày 30/12/2018 của 12 Con giáp Lá số tử vi ...

Read More »

Học 3 cảnh giới lớn nhất này sẽ thọ ích cả đời, cuộc sống toàn màu hồng tươi đẹp

Học 3 cảnh giới lớn nhất này sẽ thọ ích cả đời, cuộc sống toàn màu hồng tươi đẹp

3 cảnh giới lớn nhất của nhân sinh chính là thiện tâm, từ bi và khoan dung. Trong đó, từ bi có thể cảm hóa đất trời. Lắng nghe lời Phật dạy để thấy cuộc sống này nhẹ nhàng, an nhiên hơn. Xem thêm Tử vi phương đông Chủ nhật ngày ...

Read More »