Home / Lịch vạn sự / Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào? Đọc ngay để đón cát tránh hung

Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào? Đọc ngay để đón cát tránh hung

Ngày Tam Nương được xem là ngày Đại kỵ, làm gì cũng không được thuận lợi, dễ gặp xui xẻo. Vậy ngày Tam Nương 2020 là ngày nào, trong năm 2020 nên kiêng kỵ ngày nào tổ chức cưới hỏi hay làm những việc quan trọng khác?

Xem thêm Ý nghĩa vái 3 lạy trong đời sống tâm linh người Việt

Ở bên những chòm sao nam tâm lý này, cuộc sống lúc nào cũng như thiên đường

1. Ngày Tam Nương là ngày gì?

Tam Nương ở đây chiết tự có nghĩa là 3 người phụ nữ. Ngày Tam Nương tương truyền chính là ngày mà 3 nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Muội Hỷ – 3 người phụ nữ xinh đẹp “hồng nhan họa thủy” làm 3 triều đại sụp đổ – sinh ra và qua đời.

Chỉ là 3 người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại khiến cho các ông vua mê đắm trong sắc dục, chẳng màng tới giang sơn, cuối cùng hủy hoại cả 3 triều đại huy hoàng rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc.

Dân gian cho rằng đó là những người mang tới tai họa, xui rủi nên cực kỳ kiêng kỵ ngày sinh và ngày mất của 3 nàng, gọi chung những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 hàng tháng là ngày Tam Nương.

2. Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào?

Như đã nói ở trên, ngày Tam Nương hàng tháng là ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch, là ngày xấu cần tránh trong tháng. Vào những ngày này, người dân kiêng tiến hành những việc quan trọng, việc đại sự như cưới gả, động thổ, làm nhà, khai trương… để tránh tai ương đi theo, xui rủi vây hãm.

Những ngày Tam Nương 2020 theo từng tháng dương lịch, bạn đọc chỉ cần theo dõi bảng là có thể nắm được những ngày xấu cần tránh trong tháng.

Xem thêm Tụng Kinh Dược Sư – Bệnh tật tiêu tan, Thân Tâm thoát khỏi bể khổ

2.1 Ngày Tam Nương tháng 1/2020 dương lịch

Ngày 1/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 12 năm Kỷ Hợi.

Ngày 7/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 12 năm Kỷ Hợi.

Ngày 12/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 12 năm Kỷ Hợi.

Ngày 16/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi.

Ngày 21/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 21 tháng 12 năm Kỷ Hợi.

Ngày 27/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 1 năm Canh Tý.

Ngày 31/1/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 1 năm Canh Tý.

2.2 Ngày Tam Nương tháng 2/2020 dương lịch

Ngày 6/2/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 1 năm Canh Tý.

Ngày 11/2/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 1 năm Canh Tý.

Ngày 15/2/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 1 năm Canh Tý.

Ngày 20/2/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 1 năm Canh Tý.

Ngày 25/2/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý.

Ngày 29/2/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 2 năm Canh Tý.

Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào?
Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào?

2.3 Ngày Tam Nương tháng 3/2020 dương lịch

Ngày 6/3/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 2 năm Canh Tý.

Ngày 11/3/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 2 năm Canh Tý.

Ngày 15/3/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 2 năm Canh Tý.

Ngày 20/3/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 2 năm Canh Tý.

Ngày 26/3/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 3 năm Canh Tý.

Ngày 30/3/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 3 năm Canh Tý.

2.4 Ngày Tam Nương tháng 4/2020 dương lịch

Ngày 5/4/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý.

Ngày 10/4/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 3 năm Canh Tý.

Ngày 14/4/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 3 năm Canh Tý.

Ngày 19/4/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 3 năm Canh Tý.

Ngày 25/4/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 4 năm Canh Tý.

Ngày 29/4/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 4 năm Canh Tý.

Xem thêm 4 câu chuyện phong thủy tâm linh gây chấn động Trung Quốc

2.5 Ngày Tam Nương tháng 5/2020 dương lịch

Ngày 5/5/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 4 năm Canh Tý.

Ngày 10/5/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý.

Ngày 14/5/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 4 năm Canh Tý.

Ngày 19/5/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 4 năm Canh Tý.

Ngày 25/5/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 4 nhuận năm Canh Tý.

Ngày 29/5/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 4 nhuận năm Canh Tý.

2.6 Ngày Tam Nương tháng 6/2020 dương lịch

Ngày 4/6/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 4 nhuận năm Canh Tý.

Ngày 9/6/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 4 nhuận năm Canh Tý.

Ngày 13/6/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 4 nhuận năm Canh Tý.

Ngày 18/6/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 4 nhuận năm Canh Tý.

Ngày 23/6/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 5 năm Canh Tý.

Ngày 26/6/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 5 năm Canh Tý.

2.7 Ngày Tam Nương tháng 7/2020 dương lịch

Ngày 3/7/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 5 năm Canh Tý.

Ngày 8/7/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý.

Ngày 12/7/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý.

Ngày 17/7/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 5 năm Canh Tý.

Ngày 23/7/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 6 năm Canh Tý.

Ngày 27/7/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 6 năm Canh Tý.

2.8 Ngày Tam Nương tháng 8/2020 dương lịch

Ngày 2/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý.

Ngày 7/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý.

Ngày 11/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý.

Ngày 16/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý.

Ngày 21/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 7 năm Canh Tý.

Ngày 25/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 7 năm Canh Tý.

Ngày 31/8/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý.

Xem thêm Nghe chuyện tâm linh về thề độc bạn sẽ không dám thề thốt cho vui mồm

2.9 Ngày Tam Nương tháng 9/2020 dương lịch

Ngày 5/9/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý.

Ngày 9/9/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý.

Ngày 14/9/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý.

Ngày 19/9/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 8 năm Canh Tý.

Ngày 23/9/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 8 năm Canh Tý.

Ngày 29/9/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 8 năm Canh Tý.

2.10 Ngày Tam Nương tháng 10/2020 dương lịch

Ngày 4/10/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý.

Ngày 8/10/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý.

Ngày 13/10/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 8 năm Canh Tý.

Ngày 19/10/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 9 năm Canh Tý.

Ngày 23/10/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý.

Ngày 29/10/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 9 năm Canh Tý.

2.11 Ngày Tam Nương tháng 11/2020 dương lịch

Ngày 3/11/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý.

Ngày 7/11/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 9 năm Canh Tý.

Ngày 12/11/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 9 năm Canh Tý.

Ngày 17/11/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 10 năm Canh Tý.

Ngày 21/11/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 10 năm Canh Tý.

Ngày 27/11/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý.

2.12 Ngày Tam Nương tháng 12/2020 dương lịch

Ngày 2/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 10 năm Canh Tý.

Ngày 6/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý.

Ngày 11/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 27 tháng 10 năm Canh Tý.

Ngày 16/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 3 tháng 11 năm Canh Tý.

Ngày 20/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 7 tháng 11 năm Canh Tý.

Ngày 26/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý.

Ngày 31/12/2020 dương lịch; âm lịch: Ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý.

Xem thêm Lý do 12 cung hoàng đạo “bơ” tin nhắn quan tâm của bạn là gì?

3. Ngày Tam Nương nên kiêng kỵ điều gì?

Nên kiêng kỵ gì trong ngày Tam Nương? Dân gian cho rằng, Tam Nương là ngày xấu, trong ngày làm gì cũng xui xẻo: “Ngày mùng 3, mùng 7 đầu tháng, ngày 13, 18 giữa tháng, ngày 22, 27 cuối tháng, làm việc mưu sự bất thành, đón dâu cưới gả tuyệt tự, động thổ nhà không người ở, xây nhà chưa xong đã làm tang sự, đi thuyền dễ lật thuyền, làm quan nhậm chức khó có đường về quê.”

Vậy ngoài những điều đã nói ở trên thì trong ngày Tam Nương nên tránh làm gì?

– Kiêng làm chuyện đại sự: Đại sự ở đây là cưới hỏi, động thổ xây dựng, khai trương mở cửa hàng hay ký kết hợp đồng. Người ta cho rằng ngày này cưới hỏi thì dễ ly tán, làm nhà thì gia đình dễ lục đục, mở hàng thì ế ẩm, ký kết buôn bán thì thua lỗ…

– Kiêng đi giữa đường: Ngày Tam Nương không nên đi lại nghênh ngang giữa đường để tránh tai nạn giao thông hay tai bay vạ gió nào khác.

– Kiêng quan hệ vợ chồng: Làm chuyện nam nữ trong ngày Tam Nương là phạm tội dâm ô, sắc dục…

– Kiêng cãi cọ, đánh nhau: Trong ngày Tam Nương nhiều năng lượng xấu, nếu không kiểm soát bản thân thì dễ gây họa tày đình.

– Kiêng sinh con: Vì ngày Tam Nương vốn dĩ là ngày sinh và ngày mất của 3 người phụ nữ mang danh “hồng nhan họa thủy” nên người ta cho rằng sinh con vào ngày này dễ mang theo xui xẻo, con trẻ có vận số không tốt.

Xem thêm Năm tuổi 2020: Người tuổi Tý gặp HẠN NĂM TUỔI cần phải kiêng kị những gì?

About Dương Công Hầu

Check Also

Mệnh Sa Trung Thổ là gì? Vận mệnh cuộc đời ra sao? Hợp và khắc mệnh nào?

Mệnh Sa Trung Thổ là gì? Vận mệnh cuộc đời ra sao? Hợp và khắc mệnh nào?

Mệnh Sa Trung Thổ là gì? Tính cách của họ ra sao? Hợp với màu ...