Home / Lời dạy của cổ nhân / Không rời được dục vọng thì cả đời phiền não

Không rời được dục vọng thì cả đời phiền não

Với mỗi người, dục vọng không bao giờ tắt, mỗi khi thỏa mãn được một dục vọng thì một dục vọng mới lại phát sinh. Cuộc đời không thể thanh thản nếu không biết điểm dừng của dục vọng.

Xem thêm Lý giải cụ thể nhất về siêu độ vong nhân

Tích đức, làm việc thiện là cách trả nợ “tiền duyên” tốt nhất

Dục vọng của con người vĩnh viễn không có điểm dừng, một người nếu không thể nhìn thấu được bản chất của sinh mệnh, thậm chí đến chết cũng không rời xa được khỏi dục vọng thì cả đời cũng thoát không khỏi phiền não.

Tương truyền, Hoàng đế Túc Tông của triều đại nhà Đường vì trong lòng luôn phiền não, buồn khổ nên từng bái thiền sư Tuệ Trung làm Quốc sư. Hoàng đế hy vọng thiền sư có thể giúp mình giải ưu phiền.

Không rời được dục vọng thì cả đời phiền não
Không rời được dục vọng thì cả đời phiền não

Một hôm, Hoàng đế hỏi vị thiền sư: “Trẫm phải làm thế nào mới đạt được Phật hiệu?”

Thiền sư Tuệ Trung nói: “Phật ở trong tâm của mình! Người khác không có cách nào cho được! Bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không chăng? Có thể sai bảo thị vệ bắt nó xuống để trong cung điện được không?

Hoàng đế Túc Tông trả lời: “Đương nhiên là không thể được rồi!”

Thiền sư Tuệ Trung lại cảm thán nói: “Người trần cầu Phật, có người là vì để Phật tổ phù hộ, có người là vì cầu công danh, có người là vì cầu tiền bạc của cải, có người lại cầu sống lâu, có người vì để giải khai những vấn đề trong tâm linh. Người chân chính vì để tu Phật mà cầu Phật thì hỏi có mấy người?”

Hoàng đế Túc Tông nghe xong lại hỏi: “Phải như thế nào mới không phiền não, không ưu sầu?”

Thiền sư Tuệ Trung đáp: “Người không phiền não, nhìn bản thân mình rất rõ ràng, cho dù một lòng hướng Phật cũng quyết không tự nhận mình là Phật thân thanh tĩnh, vẫn cứ thường xuyên suy xét, nhìn lại bản thân mình. Chỉ có người phiền não thì mới cả ngày nghĩ cách thoát khỏi phiền não. Quá trình tu hành là quá trình thanh lọc tâm linh, người khác không cách nào làm thay được. Buông bỏ được dục vọng bản thân, buông bỏ hết thảy chấp trước thì kỳ thực, ngài đã có được cả thế giới!”

Bởi vậy xem ra, cho dù là phú quý như Hoàng đế, mặc dù đã có được quyền lực tối cao nhưng vẫn còn có nhiều dục vọng không thể thỏa mãn.

Nếu không biết chủ động học cách buông bỏ thì dục vọng sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi có dục vọng mà không thể thỏa mãn thì tâm tất sẽ sinh ra phiền não, như thế sẽ không cách nào giải thoát được. “Tâm nhạt, người tự vui”, hiểu được đạo lý đơn giản này mới có thể rời xa phiền não, sống cuộc đời tự do tự tại.

Xem thêm Lời Phật dạy: Tham sắc dục thì sẽ phải nhận quả báo

About Dương Công Hầu

Check Also

Muốn biết mình có số phú quý hay không, cứ nhìn 6 điểm này

Muốn biết mình có số phú quý hay không, cứ nhìn 6 điểm này

Giàu có chỉ là con số bên ngoài, còn phú quý là khí chất của ...