Home / Phật pháp / Chú đại bi tiếng Phạn 10 biến bản có chữ đầy đủ – Trì niệm hàng ngày giúp tiêu tai giải nạn

Chú đại bi tiếng Phạn 10 biến bản có chữ đầy đủ – Trì niệm hàng ngày giúp tiêu tai giải nạn

Kinh Chú Đại Bi thể hiện tấm lòng từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh. Dưới đay là Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến để các phật tử tiện trì tụng hàng ngày để tiêu tai giải nạn.

Xem thêm Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác

1. Chú Đại Bi là gì – Không phải ai cũng hiểu

Để hiểu được Chú Đại Bi là gì, trước hết, cần hiểu “thần chú” hay “chú” là gì.

Thần chú Đại Bi là 1 hình thức bằng lời nói của Đà La Ni (Dharani), một kinh điển sử dụng các âm tiết để truyền tải thông điệp siêu việt mạnh mẽ và hiệu quả, tạo ra một trạng thái ý thức đặc biệt.

Điều đó được cho là có khả năng giải phóng tất cả các chúng sinh đau khổ dưới địa ngục và trần thế. Dù là Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến hay các biến khác đều có chung một thông điệp về sự cứu khổ cứu nạn.

Chú đại bi tiếng Phạn 10 biến bản có chữ đầy đủ - Trì niệm hàng ngày giúp tiêu tai giải nạn
Chú đại bi tiếng Phạn 10 biến bản có chữ đầy đủ – Trì niệm hàng ngày giúp tiêu tai giải nạn

Chú Đại Bi còn có tên gọi khác là gì?

Kinh Chú Đại Bi còn có những tên gọi khác như: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Bạn có biết Chú Đại Bi tiếng Phạn có chữ: Trì tụng để tâm tư lắng đọng, thành tựu chính định

Độ phổ biến của Chú Đại Bi ở mức nào?

Độ phổ biến của Kinh Chú Đại Bi có lẽ chỉ sau Om Mani Padme Hum. 84 câu trì chú là một con số đẹp trong đạo Phật.

Dù là dạng thần chú tương đối dài nhưng nó được tụng niệm bởi nhiều Phật tử nhiệt thành của Đức Phật để thể hiện lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh.

Kinh Chú Đại Bi phổ biến là vì nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ tát dành cho tất cả chúng sinh. Đó chính là cốt lõi của sứ mệnh từ bi của Bồ tát.

Những lợi ích trước mắt, như được giảng dạy trong kinh điển là tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, chữa lành và bảo vệ. Với lòng từ bi độ lượng, Chú Đại Bi có thể làm giảm những đau khổ và khó khăn của mọi giống loài trên hành tinh này.

2. Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến

Dưới đây là Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến mà Phật tử nào cũng có thể học theo và trì tụng hàng ngày để tâm hôn thanh tịnh, tiêu tai giải nạn, xua đuổi ma quỷ ám ảnh.

Lời Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến:

Namo Ratna Trayaya,

Namo Arya Jnana

Sagara, Vairochana,

Byuhara Jara Tathagataya,

Arahat e , Samyaksam Buddhaya,

Namo Sarwa Tathagate Bhyay,

Arhata Bhyah,

Samyaksam Buddhe Bhyah,

Namo Arya Avalokite

shoraya Bodhisattvaya,

Maha Sattvaya,

Maha Karunikaya,

Tadyata , Om Dara Dara,

Diri Diri, Duru Duru

Itte We, Itte Chale Chale,

Purachale Purachale,

Kusume Kusuma Wa Re,

Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Xem thêm Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác

Dưới đây là video về Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến do Ani Choying Drolma, nữ Ca Sĩ Nổi Tiếng Phật Giáo Tây Tạng thể hiện:

About Dương Công Hầu

Check Also

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Ý nghĩa của câu chuyện về 5 vị đạo nhân ở trong một miếu am ...