Home / Luật nhân quả, luân hồi / Câu chuyện vãng sinh

Câu chuyện vãng sinh

Vào khoảng năm 1958, một cô giáo ở Chợ Lớn 19 tuổi, quy y với vị hòa thượng Thích Khánh Anh (về sau hòa thượng được làm pháp chủ Hội Phật Giáo Tăng Già Nam Việt). Cô được đặt pháp danh là Diệu Tâm, cô ăn chay trường, nuôi mẹ góa, sớm chiều công phu niệm Phật. Ngày 14 và 30 cô thường đến chùa lạy sám hối. Đến năm 21 tuổi bị bệnh cô nhờ rước thầy của cô đến tụng niệm. Đến giờ lâm chung, cô bảo đỡ ngồi dậy vì Quan Âm Bồ Tát đến rước. Lúc ấy hào quang sáng rực trên nóc nhà. Lối xóm tưởng nhà cô giáo cháy, chạy tời chữa lửa.

Câu chuyện vãng sinh
Câu chuyện vãng sinh

Ông chủ Thìn làm nghề trồng rẩy ở An Hội quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Năm 1927 ông bắt đầu tu theo pháp môn Tịnh độ. Đến năm 1930, ông biết trước ngày giờ quy Tây nên làm sẵn một cái bia ghi ngày tháng như vầy: Ngày 14 rạng mặt rằm tháng 2 năm 1930, đồng thời ông ra nghĩa địa chôn sẳn một cái lu. Đến ngày lâm chung, ông tụng kinh niệm Phật trước bàn Phật rồi đến nghĩa địa xuống lu ngồi niệm Phật lớn vài tiếng rồi tắt thở.

Xem thêm Top 3 con giáp nữ trên có quý nhân, dưới có thần tài, nhất định kiếm được bộn tiền trong năm 2018

Năm 1890, có một ông thầy thuốc ở tỉnh Gia Định. Ông thường hay làm phước, nhất là thí thuốc, đi đâu ông cũng mang một cái túi dung để lượm miểng chai và một cái chày để đóng những cây lồi lên mặt đất làm cản trở lối đi. Năm sau cùng, ông tu theo pháp môn Tịnh độ. Ông biết trước giờ trước ba tháng. Ba ngày trước khi chêt, ông ngồi xếp bằng và niệm Phật trước bàn Phật. Mỗi ngày chỉ ăn vài chén cháo trắng. Đến 12 giờ ngày cuối cùng ông vãng sinh.

Ông Trần Phong Sắc tại chợ Vũng Gù (bây giờ gọi là Long An). Ông trường chay lúc 10 tuổi và thờ Tam giáo, Nho, Thích, Đạo. Vào khoảng năm 1920, ông làm giáo học dạy chữ nho tại trường tỉnh Long An. Ông xem kinh Đại Tạng gần 30 năm mới gặp pháp môn Tịnh độ. Lúc đó ông trên 50 tuổi và bắt đầu tu theo pháp môn này. Ông có viết quyển Lão Nhơn Đắc Độ và dịch quyển Tây Quy Trực Chỉ của ông Châu An Sĩ. Ông biết trước ngày về Tây Phương, do đó ông làm bài kệ khuyên người tu Tịnh độ rồi vãng sinh.

[Theo: Câu Chuyện Nhân Quả]

Xem thêm Đâu là sự khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN

About Dương Công Hầu

Check Also

Hại người để mong đổi đời, chàng trai chưa kịp "hưởng thụ" đã lập tức phải chịu báo ứng

Hại người để mong đổi đời, chàng trai chưa kịp “hưởng thụ” đã lập tức phải chịu báo ứng

Hại người để mong đổi đời, chàng trai chưa kịp “hưởng thụ” đã lập tức ...

Leave a Reply