Home / Tử vi / 12 Con giáp / Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu  kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi, hôn nhân không thành, hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Xem thêm Tử vi phương đông thứ 7 ngày 09/12/2017 của 12 Con giáp

Tử vi phương đông tháng 12 năm 2017 của 12 Con giáp

1. ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Giáp Tuất (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Kỷ Dậu (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Kỷ Mão  (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu
Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu

Nữ tuổi Quý Dậu kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi này nữ Quý Dậu kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Dù trai hay gái tuổi Quý Dậu sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi Quý Dậu trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

Nữ Quý Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Xem thêm Tuổi Dậu hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

2. HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Quý Dậu (Chồng vợ đồng một tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no.

Xem thêm Tử vi 2018 tuổi Qúy Dậu sinh năm 1993 nam mạng

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang.

Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm, nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung sống làm nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Ất Hợi (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ có duyên, thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no, trung bình.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Bính Tý (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương, có chức phận thêm tốt, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Đinh Sửu (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.

Qúy Dậu nữ nên xem Tử vi 2018 tuổi Qúy Dậu sinh năm 1993 nữ mạng

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Mậu Dần (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Canh Thìn (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Tân Tỵ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Đinh Mão (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, háo tài ấm no, hào conđa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hay tươn xưng, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và bền chí.

Xem thêm TOP 3 Con giáp nữ có cuộc sống GIÀU CÓ sau khi kết hôn

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Bính Dần (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo với nhau.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp sốTứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt, cầu lo có quí nhân, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui.

Xem thêm Phật dạy: Phúc đức tại mẫu, phụ nữ làm 2 điều này là tích đức cho con cái, cả đời hưởng lộc

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Qúy Hợi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Quý Dậu chồng tuổi Nhâm Tuất (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, Ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Tân Dậu (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng lo làm ăn tốt.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, nên thương lẫn làm ăn đặng.

Xem thêm Vị Phật bản mệnh phù hộ độ trì cho 12 Con giáp là ai?

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Đinh Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Bính Thìn (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh v ư ợng, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui v ẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Ất Mão (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay tương xung, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Nên xem Chuyên gia phong thủy ra tay tiên đoán tài vận 12 con giáp năm 2018: Người thì rất may mắn tột đỉnh kẻ thì…

About Dương Công Hầu

Check Also

Xem bói Vận mệnh người tuổi Thìn theo tháng sinh âm lịch

Vận mệnh người tuổi Thìn theo tháng sinh âm lịch

Vận mệnh cuộc đời mỗi con người khi sinh ra phụ thuộc nhiều yếu tố, ...

Leave a Reply