Home / Tử vi / 12 Con giáp / Gái tuổi Đinh Mão và căn duyên tiền định

Gái tuổi Đinh Mão và căn duyên tiền định

Gái tuổi Đinh Mão và căn duyên tiền định số mệnh tuổi hợp tuổi đại kỵ trong hôn nhân. Nữ tuổi Đinh Mão kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm này thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

Xem thêm Tử vi 2018 tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng

Tử vi 2018 tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng

1. ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI): Ở đời với nhau pham (biệt ly và tuyệt mạng)

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Kỷ Dậu (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão chồng Nhâm Tý (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Giáp Dần (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Năm tuổi đại kỵ kết hôn của tuổi Đinh Mão

Nữ tuổi Đinh Mão kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm này thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

Tuổi Đinh Mão trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sống hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi Đinh Mão trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.

Xem bói Gái tuổi Đinh Mão và căn duyên tiền định
Gái tuổi Đinh Mão và căn duyên tiền định

2. HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Đinh Mão (Chồng vợ đồng một tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh nghèo thiếu một thời gian, qua hạn mớI đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng làm ăn đặng.

Xem thêm Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Mão: Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Bính Dần (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyềntước,nhiều người hay thương mến, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạp giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an ủi.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc gì cũng đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt.

Xem thêm Tổng quan tử vi năm 2018 của người tuổi Mão

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Mậu Thìn nam mạng nên xem Tử vi 2018 tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Canh Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn với nhau.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, tánh ý lẫn nhẫn nại.

Canh Ngọ nam mạng nên xem Tử vi 2018 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nam mạng

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Tân Mùi (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.

Tân Mùi nam mạng nên xem Tử vi 2018 tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Nhâm Thân (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng.

Nhâm Thân nam mạng nên xem Tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nam mạng

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Qúy Dậu (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn rất tốt.

Nam tuổi Qúy Dậu xem tình duyên của mình tại Căn duyên tiền định của chồng tuổi Quý Dậu

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Qúy Hợi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý tình lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui ấm êm.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Nhâm Tuất (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Tân Dậu (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, nhiều người mến thương, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung ý, chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

Xem thêm Tính cách, vận mệnh người tuổi Mão mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, cần lo việc chi đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no an vui.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Ất Hợi (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài th ạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài,Tính tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

Xem thêm Vận mệnh người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Bính Thìn (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Đinh Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Ất Mão (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Qúy Sửu (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Tân Hợi (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão Chồng tuổi Canh Tuất (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Xem thêm Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ đầu năm 2018

Qúy bạn nên biết:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

NÊN XEM Xem ngày tốt xấu tháng 11 âm lịch năm 2017

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

Xem thêm Chổi quét nhà để không đúng chỗ, dễ quét bay tài lộc

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.

“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau

Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên

2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa

3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa

4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.

5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

Xem thêm 12 Con giáp phải trải qua bao nhiêu năm gian khổ phấn đấu làm giàu?

About Dương Công Hầu

Check Also

Để chạm tới đỉnh cao, 4 con giáp này rất nghiêm khắc với bản thân

Để chạm tới đỉnh cao, 4 con giáp này rất nghiêm khắc với bản thân

Những con giáp nghiêm khắc với bản thân dưới đây luôn ép mình vào khuôn ...

Leave a Reply