Home / Tử vi / 12 Con giáp / Căn duyên tiền định của chồng tuổi Quý Dậu

Căn duyên tiền định của chồng tuổi Quý Dậu

Căn duyên tiền định của chồng tuổi Quý Dậu cho quý nam xem tình duyên của mình tuổi hợp tuổi kỵ, năm đại kỵ kết hôn,..Căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng,.. để tìm hiểu số vợ chồng của nam tuổi Qúy Dậu.

Xem thêm Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu

Tử vi 2018 tuổi Qúy Dậu sinh năm 1993 nam mạng

1. ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Nam tuổi Quý Dậu đại kỵ cưới nữ tuổi dưới đây.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Năm tuổi đại kỵ kết hôn của tuổi Quý Dậu

Nam tuổi Quý Dậu kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. .Nữ tuổi Quý Dậu kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi.

Những năm tuổi trên đây của tuổi Quý Dậu kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi Quý Dậu nam hay nữ sinh nhằm tháng 4 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Nam tuổi Quý Dậu sinh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 âm lịch có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Nữ tuổi Quý Dậu sinh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 âm lịch có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sinh nhằm 3 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

Xem bói Căn duyên tiền định của chồng tuổi Quý Dậu
Căn duyên tiền định của chồng tuổi Quý Dậu

2. HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Quý Dậu (Chồng vợ đồng một tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ

Nữ tuổi Qúy Dậu nên xem Tử vi 2018 tuổi Qúy Dậu sinh năm 1993 nữ mạng

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Giáp Tuất (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm êm.

Nữ tuổi Giáp Tuất nên xem tử vi năm 2018 của mình tại Tử vi 2018 tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt, nhiều người hay mến thương, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ hiền, tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau có phần nhẫn nại, làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn

Ất Hợi nữ nên xem Tử vi 2018 tuổi Ất Hợi 1995 nữ mạng

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng, ăn nói hay lo tính việc chi thường có qúy nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lờI nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo, làm ăn đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên cần năng và kiên nhẫn.

Bính Tý nữ nên xem Tử vi 2018 tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tự giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Đinh Sửu nữ nên xem Tử vi 2018 tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá chung lo và kiên cố ngày hậu cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Nhâm Thân (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo, đến sau dễ làm ăn, làm có tiền, hay khiến điều hao tốn, hào tài no đủ, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí v à chung lo

Nhâm Dần nữ nên xem Tử vi 2018 tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nữ mạng

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Tân Mùi (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, vể lời tiếng nên nhẫn nại.

Tân Mùi nữ nên xem Tử vi 2018 tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nữ mạng

ĐOÁN THÊM NHÂN DUYÊN CỦA NAM TUỔI QUÝ DẬU VỚI TUỔI KHÁC

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Qúy Mùi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng thuận hòa, việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay lo rầu, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Binh Tuất (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ hay đi nhiều, thiểu số, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.

Xem thêm Tuổi Dậu hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ có duyên, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn sẽ lập nên.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Mậu Tý (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổI Kỷ Sửu (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ý định vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Canh Dần (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà.

Xem thêm Tướng mạo đàn ông keo kiệt, lấy về thì khổ cả đời

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Tân Mão (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Kỷ Tỵ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Xem thêm 12 con giáp mong muốn một cuộc sống như thế nào?

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no .

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn rất tốt.

Xem thêm Hũ gạo đặt đúng chỗ, tài lộc đổ về nhà ào ào

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Xem thêm 3 Con giáp TIỀN NHIỀU không đếm xuể từ năm 2017 đến 2018

Qúy bạn nên biết:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

NÊN XEM Xem ngày tốt xấu tháng 11 âm lịch năm 2017

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

Xem thêm Chổi quét nhà để không đúng chỗ, dễ quét bay tài lộc

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.

“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau

Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên

2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa

3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa

4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.

5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

NÊN XEM Top con giáp giàu sang tột bậc, tiền nhiều không đếm xuể trong tháng 01/2018

About Dương Công Hầu

Check Also

Để chạm tới đỉnh cao, 4 con giáp này rất nghiêm khắc với bản thân

Để chạm tới đỉnh cao, 4 con giáp này rất nghiêm khắc với bản thân

Những con giáp nghiêm khắc với bản thân dưới đây luôn ép mình vào khuôn ...

Leave a Reply