Home / Phật pháp / 5 trường hợp được đầu thai chuyển kiếp làm người

5 trường hợp được đầu thai chuyển kiếp làm người

Trong sinh mệnh con người, kiếp này có phúc có phần được đầu thai làm người nhưng kiếp sau chưa chắc đã được, tất cả phụ thuộc vào nhân quả của kiếp này và những kiếp trước. Dưới đây là 5 trường hợp con người sẽ được đầu thai làm người.

Xem thêm Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở

Tích đức, làm việc thiện là cách trả nợ “tiền duyên” tốt nhất

Đây là 5 trường hợp đầu thai làm người mà Phật giáo dạy.

Phật giáo cho rằng, người bình thường sau khi qua đời sẽ có 49 ngày “trung thân âm” tự do phiêu bạt. Phần lớn người tu Phật đều mong được về cõi Niết bàn, người đại thiện lương muốn tới thiên giới. Đầu thai chuyển kiếp không chiều ý muốn chủ quan, chỉ dựa vào quy luật nhân quả nghiệp báo của từng người.

5 trường hợp được đầu thai chuyển kiếp làm người
5 trường hợp được đầu thai chuyển kiếp làm người

1. Kiếp trước làm người thái độ đúng mực thì kiếp này đầu thai làm người, tiếp tục cuộc sống nhân thế. Kiếp trước có tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ tới nhân gian trả nợ, đòi nợ, báo ân hoặc tham luyến nhân gian không buông được tình yêu, tình thân thì quay lại để thành toàn. Bạn nên biết Nợ ĐỜI không trả, tự hóa vận HÈN

2. Linh hồn ở địa phủ âm u chịu khổ báo, nhân duyên thành thục, thì một lần nữa đầu thai làm người. Loại người này phần lớn sẽ đầu thai trong gia đình nghèo khổ hoặc thân thể bệnh tật, tứ chi không trọn vẹn, tuổi thọ không lâu, cả đời vận mệnh kém.

3. Từ thiên giới có vương vấn nhân gian thì đầu thai làm người. Cuộc sống ở thiên giới hưởng thụ phúc báo đã đến thời điểm chấm dứt nên tái hồi nhân gian làm việc thiện tích đức. Phần lớn những người này thiện lương thanh khiết, phẩm chất tốt, có cha mẹ tốt.

4. Vì thừa nguyện mà đến nhân gian làm người. Ví dụ như những người tới để hóa độ chúng sinh, mở mang giáo lý, như phật Di Lặc cũng là một trường hợp như thế.

5. Từ A tu la giới tới nhân gian làm người. Phần người này hiếu chiến, nóng nảy, thích sử dụng chân tay để tranh đoạt. Sinh vào nhân gian làm nên nhiều chuyện đại nghịch vô đạo, báng bổ thần Phật, nhất định chịu họa tử hình, bị những đệ tử Phật thừa nguyện tới thu thập, hóa độ.

Xem thêm Đây là toàn bộ hành trình đi đến cõi âm gian sau khi người ta chết đi, qua 7 ải vào 6 nẻo luân hồi

About Dương Công Hầu

Check Also

Lắng nghe lời Phật dạy về buông bỏ vật chất

Lắng nghe lời Phật dạy về buông bỏ vật chất

Của cải vật chất chỉ là vật ngoài thân, chỉ giúp chúng ta vào một ...