Home / Tâm linh / Tại sao người tốt lại chết sớm?

Tại sao người tốt lại chết sớm?

Chúng ta hay ai oán cuộc đời rằng: Tại sao người tốt lại chết sớm? Thực ra là vì sự hiểu biết chúng ta hạn hẹp, không đủ nhận thức để hiểu được những gì đang diễn ra mà thôi.

Xem thêm Vạn sự tùy duyên hay đức năng thắng số, thuận theo duyên hay tự tạo duyên cho mình?

Vì sao đứa trẻ lại muốn đầu thai vào nhà bạn?

Tại sao có người chết yểu, có người sống lâu?

Việc mình làm mình sẽ phải chịu, đó là quy luật mà không ai có thể chi phối bao gồm cả Thần hay Phật. Vì thế khi làm việc xấu đừng cho rằng không ai biết, mọi việc đã được lưu lại trong vũ trụ này rồi đấy.

Đó là một phần lý do cho dù bạn cảm thấy khó hiểu: Tại sao người tốt lại chết sớm? Thực ra bạn mới chỉ thấy được đời này của họ, còn những kiếp trước bạn không thể hiểu hết được. Theo Luật Nhân Quả, chính con người tự quyết định lấy số phận của họ thông qua nghiệp lực do chính họ tác tạo.

Tại sao người tốt lại chết sớm?
Tại sao người tốt lại chết sớm?

Theo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung Bộ III, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt có đoạn ghi:

“Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm, liền ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, chúng con thấy có người đoản thọ, có người trường thọ…?

Vậy, này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú. Nếu được tái sanh trong loài người, người ấy phải đoản mạng.

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giơi. Nếu tái sanh trong loài người, người ấy được trường thọ.”

Xem thêm Sởn da gà vì chuyện ma có thật về gọi hồn bằng bàn cầu cơ

Vậy tại sao người tốt lại chết sớm?

Chúng ta là hoa đất, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, hoàn toàn phụ thuộc vào cách họ suy nghĩ, hành động từ trong quá khứ cho đến hiện tại. Có người bạn không hiểu vì sao họ có thể làm việc này, việc kia nhưng điều này phụ thuộc vào giá trị và cách tư duy của họ về cuộc sống dựa vào kinh nghiệm của họ mà thôi.

Đó là lý do có người sống lâu và khoẻ mạnh nhưng cũng có người chết sớm. Nguyên nhân của sự khác biệt chủ yếu là do nghiệp lực của họ. Vì thế, đừng xem thường sự tác động của Nghiệp lực. Bạn nên xem Sức mạnh của nghiệp lực quá lớn làm thế nào để chấp nhận

Ví dụ, một người đoạn mạng một trong những lý do là vì họ từng tạo nhiều nghiệp sát sinh, không có lòng từ bi nên oan giá trái chủ tìm về để làm hại. Ngược lại, người nào sống trên đời không sát sinh, biết bảo vệ và tôn trọng sự sống, giàu lòng từ ái đối với mọi người, mọi loài thì người ấy được phước báo trường thọ.

Về khía cạnh tâm linh, chúng ta khó có thể biết được rằng mình đã tạo ra nghiệp gì qua các vòng Luân hồi. Để cải tạo nghiệp lực, nhất là nghiệp sát sinh nhằm tăng thượng phước báo về thọ mạng thì mỗi người nên tu tập phát triển lòng từ. Chỉ có từ bi mới dập tắt hận thù; chỉ có lòng thương không phân biệt và vô điều kiện của từ bi mới hóa giải mọi mâu thuẫn và xung đột.

Trong bối cảnh hỗn loạn như hiện nay, để giảm bớt ảnh hưởng do Nghiệp lực xấu gây ra, bản thân bạn phải tự thân khắc phục sát nghiệp bằng cách thực hành ăn chay, bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống, trưởng dưỡng và phát tán hạt giống từ bi đến với mọi người.

Xem thêm Sau khi chết, bạn sẽ thành “MA” hay thành “THIÊN THẦN”?

About Dương Công Hầu

Check Also

Cách tính Tam tai

Tam Tai là gì? Tam Tai năm nào nặng nhất? Cách tính năm Tam Tai ra sao? Cúng giải hạn Tam Tai như thế nào?

Tam Tai là gì? Tam Tai năm nào nặng nhất? Cách tính năm Tam Tai ...