Home / Tag Archives: vong ân bội nghĩa

Tag Archives: vong ân bội nghĩa

Phật dạy 9 hành vi gây giảm phúc báo, 3 đời nghèo khó, cần phải tránh xa

Phật dạy 9 hành vi gây chiết giảm phúc báo, 3 đời nghèo khó, cần phải tránh xa

Trong cuộc sống, có những hành vi cần tránh bởi gây ác nghiệp. Trong lời Phật dạy có 9 hành vi gây chiết giảm phúc báo, 3 đời nghèo khó, cần phải tránh xa. Xem thêm Đời người càng vô ưu, không toan tính thì càng được hưởng đại phúc Trần gian ...

Read More »

Lời thề ứng nghiệm hóa kiếp chó, mới hiểu lẽ Trời chẳng thể khinh

Lời thề ứng nghiệm hóa kiếp chó, mới hiểu lẽ Trời chẳng thể khinh

Giữa những năm Thuận Thiên triều Nguyên, phường Ngô Xu, phủ Tô Châu, vùng Giang Tô có một người tên là Thi Tế, thuở bình sinh thích bố thí hành thiện. Tuổi đã gần 40 mà vẫn không có lấy một mụn con, ông bèn phát nguyện, nếu có thể ...

Read More »