Home / Tag Archives: tướng tùy tâm sinh

Tag Archives: tướng tùy tâm sinh

Tướng tùy tâm sinh

Tướng tùy tâm sinh

Tại sao trong Phật gia giảng “Tướng tùy tâm sinh, Cảnh tùy tâm chuyển“? Xem thêm Tử vi tuần mới của 12 Cung hoàng đạo từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018 Tử vi tuần mới của 12 Con giáp từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018 Chữ tướng này là giả tướng, ...

Read More »

Hai lần thay đổi vận mệnh của người ăn mày

Hai lần thay đổi vận mệnh của người ăn mày

Người xưa có câu: “Tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo”. Trong xã hội chúng ta từ xưa tới nay đã có rất nhiều ví dụ thực tế xảy ra chứng minh câu nói này là đúng. Hãy cùng xem hai lần thay đổi vận mệnh của người ăn ...

Read More »