Home / Tag Archives: phong thủy ban công

Tag Archives: phong thủy ban công

8 đại sát khí cực hung, nhất định phải tránh ở ban công

Phong thủy ban công: 8 đại sát khí cực hung, nhất định phải tránh

  Ban công là nơi tiếp giáp, giao lưu, kết nối giữa ngôi nhà với thế giới bên ngoài, bởi vậy nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ các luồng không khí. Phong thủy ban công muốn tốt, muốn đẹp cần bố trí sao cho tránh được 8 loại sát ...

Read More »