Home / Tag Archives: người quân tử

Tag Archives: người quân tử

Sức mạnh của phong thủy cũng không thể bằng sức mạnh của nhân quả

Sức mạnh của phong thủy cũng không thể bằng sức mạnh của nhân quả

Có hai câu chuyện kể về 2 vị thầy phong thủy: Một người muốn nhờ phong thủy để thay đổi vận mệnh, khiến cho gia tộc hưng thịnh; một người muốn dùng phong thủy làm bại hoại vận mệnh của người khác. Nhưng kết quả đều không được như mong ...

Read More »