Home / Tag Archives: lý do chết sớm

Tag Archives: lý do chết sớm

Tại sao người tốt lại chết sớm?

Tại sao người tốt lại chết sớm?

Chúng ta hay ai oán cuộc đời rằng: Tại sao người tốt lại chết sớm? Thực ra là vì sự hiểu biết chúng ta hạn hẹp, không đủ nhận thức để hiểu được những gì đang diễn ra mà thôi. Xem thêm Vạn sự tùy duyên hay đức năng thắng số, ...

Read More »