Home / Tag Archives: hỏa

Tag Archives: hỏa

Lời thề ứng nghiệm hóa kiếp chó, mới hiểu lẽ Trời chẳng thể khinh

Lời thề ứng nghiệm hóa kiếp chó, mới hiểu lẽ Trời chẳng thể khinh

Giữa những năm Thuận Thiên triều Nguyên, phường Ngô Xu, phủ Tô Châu, vùng Giang Tô có một người tên là Thi Tế, thuở bình sinh thích bố thí hành thiện. Tuổi đã gần 40 mà vẫn không có lấy một mụn con, ông bèn phát nguyện, nếu có thể ...

Read More »

Thực Chất Về Vận Mệnh?

Thực Chất Về Vận Mệnh?

MỆNH, tức là Sinh Mệnh. Mệnh của một con người được ấn định ngay từ khi Mẹ thụ thai. Thai nhi ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ đã phải chịu sự chi phối của số phận định sẵn cho một kiếp người. Xem thêm Tử vi tháng 11/2017 của ...

Read More »