Home / Tag Archives: đầu tháng dương cắt tóc có sao không

Tag Archives: đầu tháng dương cắt tóc có sao không

Vì sao nên kiêng cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đầu năm?

Vì sao nên kiêng cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đầu năm?

Cắt tóc để làm mới bản thân mỗi người, tuy nhiên có những ngày con người ta cần phải kiêng kỵ, đặc biệt những ngày đầu tháng và đầu năm. Trong phong thủy hoặc tướng số, tóc đều nói về vận số của con người, có thờ có thiêng có ...

Read More »