Home / Phật pháp / Phật nhập cõi Niết Bàn để lại 4 câu để tự thức tỉnh và phản tỉnh

Phật nhập cõi Niết Bàn để lại 4 câu để tự thức tỉnh và phản tỉnh

Ngày Rằm tháng 2 âm lịch là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập cõi Niết Bàn. Lời cuối cùng trước khi rời xa nhân thế, Ngài để lại 4 câu để tự thức tỉnh và phản tỉnh.

Xem thêm Tu miệng trước khi tu thân

Những việc phải học cả đời, không có khái niệm tốt nghiệp

Ngày Phật nhập cõi Niết Bàn – Rằm tháng 2 âm lịch, hãy tự răn mình 4 câu hỏi mà Phật đưa ra cho Phật tử trong những phút cuối đời, để tự thức tỉnh và phản tỉnh.

Khi tu thành viên mãn Đức Phật Thích Ca đã bước vào tuổi 80, ngày Phật nhập cõi Niết Bàn, Ngài bèn gọi chúng đệ tử tới và đưa ra 4 vấn đề mà Phật tử phải đối mặt.

Phật nhập cõi Niết Bàn để lại 4 câu để tự thức tỉnh và phản tỉnh
Phật nhập cõi Niết Bàn để lại 4 câu để tự thức tỉnh và phản tỉnh

1. Khi Phật còn trên đời, mọi người lấy Phật làm thầy, sau khi Phật độ thế, thì lấy ai làm thầy?

Lấy chốn giải thoát làm thầy, hướng theo Pháp mà tu dưỡng bản thân.

2. Phật ở trên đời, mọi người dựa vào Phật, lấy Phật mà làm gương, Phật diệt độ, biết dựa vào ai?

Dựa vào 4 cảnh giới của niệm: xem thân không tịnh, xem chịu là khổ, xem tâm vô thường, xem pháp vô ngã.

3. Phật thuyết pháp, đi khắp nơi phổ độ chúng sinh, Phật diệt độ thì chúng sinh làm sao để tu dưỡng.

Tụng kinh niệm pháp cũng như nghe lời Phật dạy, kinh sách chính là tinh túy của con đường mộ đạo mà Phật để lại cho đời.

4. Những sư có tính ác, khi Phật còn thì phổ độ họ từ bỏ dã tâm, nay Phật diệt độ, thì phải đối đãi với họ như thế nào?

Dùng biện pháp bài trừ, cô lập cái ác của họ mà buông bỏ cái ác, trở về với chính đường.

Cách hay nhất để thanh thản là buông bỏ, người thầy tốt nhất là lý tưởng, con đường ngắn nhất là học tập và thiện lương nhất chính là dùng lòng thiện mà bài trừ cái ác. 4 câu trả lời của Phật không là đáp án cho 4 câu hỏi ở trên mà còn là chìa khóa của hàng vạn câu hỏi khác trên đời. Mỗi khi muốn tìm chìa khóa cho một con đường, hãy thử ngẫm lại những điều ở trên, biết đâu bạn sẽ tự ngộ ra điều mình đang tìm kiếm.

Xem thêm Nghe kinh niệm Phật là nhất đẳng hưởng thụ của đời người

About Dương Công Hầu

Check Also

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Ý nghĩa của câu chuyện về 5 vị đạo nhân ở trong một miếu am ...