Home / Phật pháp / Nghe kinh niệm Phật là nhất đẳng hưởng thụ của đời người

Nghe kinh niệm Phật là nhất đẳng hưởng thụ của đời người

Trong cuộc đời con người, ai cũng mong muốn được hưởng thụ, được ăn ngon mặc đẹp, giàu sang sung sướng,.. Vậy nhưng không phải sinh thời ai cũng có số mệnh phú quý. Con người có thể hưởng thụ bằng cách nghe kinh niệm Phật, không những nhàn thân nhàn tâm trong hiện tại mà còn thanh thản cả ở tương lai.

Xem thêm Những việc phải học cả đời, không có khái niệm tốt nghiệp

Tu miệng trước khi tu thân

1. Nghe kinh niệm Phật là nhất đẳng hưởng thụ của đời người, không gì so sánh được. Bởi không cần tốn tiền, không phải đua tranh, chỉ cần chân tâm.

Nghe kinh niệm Phật là nhất đẳng hưởng thụ của đời người
Nghe kinh niệm Phật là nhất đẳng hưởng thụ của đời người

2. Kinh Phật triết học là toàn bộ thế giới triết học cao thâm nhất, sâu sắc nhất. Học Phật chính là cách thức tiếp cận với thế giới, nhân sinh và là cách hưởng thụ tri thức toàn diện.

3. Phật giáo không đơn thuần là tôn giáo, không phải mê tín, nếu chỉ coi như đây là nơi gửi gắm tâm hồn, bày tỏ ước vọng thì thực sự học Phật chưa đủ tín tâm, đọc kinh Phật chưa đủ chuyên chú.

4. Niệm Phật là niệm điều thiện, có điều thiện chính là hưởng thụ. Nghe Phật pháp là thấu lẽ phải ở đời, có lẽ phải chính là hạnh phúc.

5. Đến chùa miếu không cầu hòa thượng, chỉ cầu kinh Phật, vì có kinh là có Phật, có kinh là có tư tưởng, đạo lý, cầu kinh là thấm nhuần học thuật, hiểu lẽ nhà Phật. Kinh sách chính là nơi Phật giáo tồn tại.

6. Hiểu kinh sách thì ắt học theo, học theo ắt thành người hiền đức, là người hiền đức chính là đãi ngộ lớn, hưởng thụ cao mà đời người có được.

7. Tri thức là vô biên, học cả đời không hết, biển kinh là vô sở, muốn hiểu thấu trọn đời cũng không thông. Vì thế, giữa vui buồn nhân gian, không ngừng tìm kiếm chân giá trị, không ngừng để bản thân mở mang và sâu rộng hơn, thì so với điều gì cũng cảm thấy tốt hơn.

Xem thêm Tướng không tốt, số chẳng lành, phong thủy thất cách, tại sao vẫn giàu?

About Dương Công Hầu

Check Also

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Ý nghĩa của câu chuyện về 5 vị đạo nhân ở trong một miếu am ...