Home / Phật pháp / Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì được những pháp lành sau

Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì được những pháp lành sau

Theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình đừng lấy của ai. Việc gì mình không muốn người làm đau khổ cho mình, thì mình cũng đừng làm đau khổ cho người. Phật dạy nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì cuộc đời con người sẽ được pháp lành.

Xem thêm Vận hạn 12 con giáp tháng 4/2018 dương lịch

Tháng sinh đại cát của 12 con giáp, sinh đúng tháng sợ gì không phất lớn

Không trộm cướp

Không trộm cắp là không lấy những vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình, và người ta không cho mình.

Quyền tư hữu là một quyền quan trọng. Đã đành, mạng sống là quý trọng, nhưng nếu có mạng sống mà không có đủ vật thực, áo quần, nhà cửa, những thứ cần thiết để cung cấp cho thân mạng, thì người không thể sống được.

Vì thế, mọi người đều thấy mình cần phải nỗ lực làm việc, để có tài sản đủ bảo đảm cho đời sống hiện tại và tương lai của mình và con cháu.

tháng sinh đại cát của người tuổi hợi,Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì được những pháp lành sau
tháng sinh đại cát của người tuổi hợi,Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì được những pháp lành sau

Người đời quý trọng tài sản là vì thế. Nếu vì một lý do, bất chính, người ta bị tướt đoạt mất tài sản, thì người ta cũng đau khổ, buồn phiền như chính mình bị mất một phần sanh mạng.

Tiền của là huyết mạch, cho nên khi bị trộm cắp hết của cải, nhiều người đã thất vọng, buồn phiền đến sinh đau ốm, có khi đến quyên sinh. Như vậy, ai nỡ lòng nào trộm cắp cho đành !

Vả lại, theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình đừng lấy của ai. Việc gì mình không muốn người làm đau khổ cho mình, thì mình cũng đừng làm đau khổ cho người. Xã hội chỉ tồn tại được, khi mọi người đều tôn trọng lẽ công bằng.

Vả lại, của phi nghĩa, thường vào cửa trước ra ngõ sau, tiêu hao mau lẹ như nước xoi, cát chảy, rốt cuộc, tay trắng cũng lại hoàn tay trắng, mà còn lại bị người đời khinh khi, phỉ nhổ, xấu hổ cho mình và con cháu về sau.

Thí chủ có biết Cải biến số mệnh từ khổ sang sướng với sức mạnh của Phật

Trái lại, người không trộm cắp, bao giờ lòng dạ cũng được thảnh thơi, không sợ luật pháp truy tầm, chẳng lo ai thù oán. Một xã hội không có trộm cắp, thì nhà nhà khỏi đóng cửa, của đánh rơi không mất, cảnh tượng giành giựt không diễn ra, xã hội được thái bình an lạc:

Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì theo kinh Thập Thiện Nghiệp, được những pháp lành như sau:

1. Tiền của có dư không bị nạn giặc giả cướp mất, chính quyền tịch thâu, không bị nạn lụt trôi, lửa cháy và con cái phá tán.

2. Được nhiều người tin cậy

3. Không bị lừa dối, gạt gẫm.

4. Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình

5. Lòng được an ổn, không lo sợ vì sự tổn hại gì cả

6. Khi chết rồi được sanh lên cõi Trời

Xem thêm Dù bị sỉ nhục, hãm hại hãy cố giữ tâm không oán thù

About Dương Công Hầu

Check Also

Lắng nghe Lời Phật dạy về phước đức - cốt lõi của sự giàu có

Lắng nghe Lời Phật dạy về phước đức – cốt lõi của sự giàu có

Cầu lộc cầu tài để có tiền cũng cần tâm hướng thiện. Để cuộc sống ...