Home / Phật pháp / Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

Chú Đại Bi có lẽ là bài trì chú mà hầu hết các Phật tử đều biết đến, các chùa cũng thường trì tụng chú Đại Bi trong các thời kinh. Chiêm bốc xin hướng dẫn các bạn độc giả những bước để trì tụng chú Đại Bi cho tâm mình được bình an thanh tịnh, để được hưởng an lạc hoan hỷ trong suốt năm dài.

Xem thêm Ghi tạc lấy câu này: Sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng, lúc khó khăn chớ vội buông bỏ

Bí quyết chuyển hoạ thành phúc của đời người đều nằm cả ở 2 chữ này

1. Chuẩn bị tinh thần, tư tưởng trước khi trì tụng chú Đại Bi

Trước tiên, bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, trang phục nghiêm trang, gọn gàng, sạch sẽ.

Để có thể trì chú Đại Bi một cách an tịnh nhất, bạn phải chọn cho mình một nơi yên tĩnh, thoáng đãng, sạch sẽ, quan trọng nhất là nơi đấy tạo cho bạn cảm giác thoải mái dễ chịu trong lòng. Nếu không ngồi trong phòng thờ, đối trước ban thờ thì bạn có thể ngồi đối trước ảnh Phật hoặc tượng Phật. Đọc Thần Chú Đại Bi để tiêu tan giải nạn, không thể coi thường.

2. Đảnh lễ Tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Tôi xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Xem thêm Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác

Sau đó phát nguyện như sau:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi Chú Đại Bi.

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh
Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

 

Khi tụng Chú Đại Bi, hãy nghĩ về một điều gì đó trong lòng.

Có thể nghĩ về ông bà, cha mẹ, người thân già yếu, tâm thành kính tụng Chú Đại Bi cầu sức khỏe, nguyện cho họ được khỏe mạnh, bình an.

Có thể nghĩ về những điều mình đang hướng đến, mong muốn đạt được, trong tâm quyết chí sẽ làm mà thành.

Có thể nghĩ về bệnh tật mà mình đang mang, cầu xin Đức Phật rủ lòng thương cho sức khỏe mau lành.

Có thể nghĩ đến những nỗi khổ đau mà bản thân mình hay người thân đang gánh chịu, xin Đức Phật chỉ đường vẽ lối cho thoát khỏi bể khổ trần gian.

Có thể khởi lòng thương xót chúng sinh đang bị đọa đầy nơi địa ngục, dùng ánh sáng từ bi của Phật Pháp hồi hướng cho họ sớm được luân hồi.

Cũng có thể khởi lòng thương xót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt, hình dung mình đang ở bên cạnh, trì tụng cho chúng nghe.

Có thể nghĩ về người thân hay những người đang làm việc bất thiện, tụng Chú Đại Bi để giúp họ hồi hướng mà thoát khỏi chốn ác duyên, hoặc tỉnh ngộ mà có cơ duyên học đạo.

Duy trừ điều bất thiện thì Chú Đại Bi có sức mạnh vạn năng vi diệu, có thể giúp cho chúng ta đạt được điều mình mong cầu. Sự kì diệu của Chú Đại Bi nằm ở đó.

Tham khảo thêm Niệm Phật A Di Đà tiêu trừ tai nạn

3. Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 danh hiệu phật) (không đọc các số thứ tự)

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

2. Nam mô a rị da.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da.

4. Bồ Đề tát đỏa bà da.

5. Ma ha tát đỏa bà da.

6. Ma ha ca lô ni ca da.

7. Án.

8. Tát bàn ra phạt duệ.

9. Số đát na đát tỏa.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

12. Nam mô na ra cẩn trì.

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.

14. Tát bà a tha đậu du bằng.

15. A thệ dựng.

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).

17. Na ma bà dà.

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.

19. Án, A bà lô hê.

20. Lô ca đế.

21. Ca ra đế.

22. Di hê rị.

23. Ma ha bồ đề tát đỏa.

24. Tát bà tát bà.

25. Ma ra ma ra.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng.

27. Cu lô cu lô yết mông.

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.

29. Ma ha phạt xà da đế.

30. Đà ra đà ra.

31. Địa rị ni.

32. Thất Phật ra da.

33. Giá ra giá ra.

34. Mạ mạ phạt ma ra.

35. Mục đế lệ.

36. Y hê di hê.

37. Thất na thất na.

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.

39. Phạt sa phạt sâm.

40. Phật ra xá da.

41. Hô lô hô lô ma ra.

42. Hô lô hô lô hê rị.

43. Ta ra ta ra.

44. Tất rị tất rị.

45. Tô rô tô rô.

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.

48. Di đế rị dạ.

49. Na ra cẩn trì.

50. Địa rị sắc ni na.

51. Ba dạ ma na.

52. Ta bà ha.

53. Tất đà dạ.

54. Ta bà ha.

55. Ma ha tất đà dạ.

56. Ta bà ha.

57. Tất đà du nghệ.

58. Thất bàn ra dạ.

59. Ta bà ha.

60. Na ra cẩn trì.

61. Ta bà ha.

62. Ma ra na ra .

63. Ta bà ha.

64. Tất ra tăng a mục khê da.

65. Ta bà ha.

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.

67. Ta bà ha.

68. Giả kiết ra a tất đà dạ.

69. Ta bà ha.

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.

71. Ta bà ha.

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.

73. Ta bà ha.

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.

75. Ta bà ha.

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

77. Nam mô a rị da.

78. Bà lô kiết đế.

79. Thước bàn ra dạ.

80. Ta bà ha.

81. Án, Tất điện đô.

82. Mạn đà ra.

83. Bạt đà gia.

84. Ta bà ha.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sau khi đọc tụng Chú Đại Bi hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả những chúng sanh khắp các cõi. Mong hết thẩy sớm ngày đoạn thoát vô minh, đạt tới hạnh phúc cuối cùng.

Xem thêm Phật dạy báo ứng tội “Kiếm ăn một cách tà mạng”

About Dương Công Hầu

Check Also

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Ý nghĩa của câu chuyện về 5 vị đạo nhân ở trong một miếu am ...