Home / Phật pháp / Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác

Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác

Chú Đại Bi có lẽ là bài trì chú mà hầu hết các Phật tử đều biết đến, các chùa cũng thường trì tụng chú trong các thời kinh. Hôm nay Chiêm bốc xin hướng dẫn các bạn độc giả những bước để trì tụng cho tâm mình được bình an thanh tịnh, để được hưởng an lạc hoan hỷ trong suốt năm dài.

Xem thêm Lời Phật dạy: Đoán biết người có vận mệnh tốt hay xấu chỉ cần nghe họ nói

Thiên cơ đằng sau chuyện các bức tượng Phật mở mắt, mở miệng

Chú Đại Bi là bài chú sinh ra từ tâm từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh, muốn chúng sinh đều được hưởng an lạc, thái hòa, tiêu trừ khổ nạn.

Mỗi khi bài chú cất lên là người tụng niệm như buông bỏ được tham, sân, hận, xa lìa chưởng nạn, tiễu trừ nghiệp ác, tiêu tan sợ hãi, tu tâm an nhiên.

Bài Chú Đại Bi thường được trì tụng trong khóa lễ, nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo Phật giáo Đại thừa như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam,..

Xem thêm Bí kíp giúp 12 con giáp tránh xa tiểu nhân quấy phá

Khi tụng Chú, hãy nghĩ về một điều gì đó trong lòng.

Có thể nghĩ về ông bà, cha mẹ, người thân già yếu, tâm thành kính tụng trì chú cầu sức khỏe, nguyện cho họ được khỏe mạnh, bình an.

Có thể nghĩ về những điều mình đang hướng đến, mong muốn đạt được, trong tâm quyết chí sẽ làm mà thành.

Có thể nghĩ về bệnh tật mà mình đang mang, cầu xin Đức Phật rủ lòng thương cho sức khỏe mau lành.

Có thể nghĩ đến những nỗi khổ đau mà bản thân mình hay người thân đang gánh chịu, xin Đức Phật chỉ đường vẽ lối cho thoát khỏi bể khổ trần gian.

Có thể khởi lòng thương xót chúng sinh đang bị đọa đầy nơi địa ngục, dùng ánh sáng từ bi của Phật Pháp hồi hướng cho họ sớm được luân hồi.

Xem thêm Khổ vui do mình, muốn gặp được quý nhân, muốn thanh thản, giàu sang, hạnh phúc, hãy sống như thế này!

Cũng có thể khởi lòng thương xót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt, hình dung mình đang ở bên cạnh, trì tụng cho chúng nghe.

Có thể nghĩ về người thân hay những người đang làm việc bất thiện, tụng Chú để giúp họ hồi hướng mà thoát khỏi chốn ác duyên, hoặc tỉnh ngộ mà có cơ duyên học đạo.

Duy trừ điều bất thiện thì Chú Đại Bi có sức mạnh vạn năng vi diệu, có thể giúp cho chúng ta đạt được điều mình mong cầu.

Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác
Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải nạn, tiễu trừ nghiệp ác

Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 danh hiệu phật) (không đọc các số thứ tự)

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

2. Nam mô a rị da.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da.

4. Bồ Đề tát đỏa bà da.

5. Ma ha tát đỏa bà da.

6. Ma ha ca lô ni ca da.

7. Án.

8. Tát bàn ra phạt duệ.

9. Số đát na đát tỏa.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

12. Nam mô na ra cẩn trì.

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.

14. Tát bà a tha đậu du bằng.

15. A thệ dựng.

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).

17. Na ma bà dà.

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.

19. Án, A bà lô hê.

20. Lô ca đế.

21. Ca ra đế.

22. Di hê rị.

23. Ma ha bồ đề tát đỏa.

24. Tát bà tát bà.

25. Ma ra ma ra.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng.

27. Cu lô cu lô yết mông.

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.

29. Ma ha phạt xà da đế.

30. Đà ra đà ra.

31. Địa rị ni.

32. Thất Phật ra da.

33. Giá ra giá ra.

34. Mạ mạ phạt ma ra.

35. Mục đế lệ.

36. Y hê di hê.

37. Thất na thất na.

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.

39. Phạt sa phạt sâm.

40. Phật ra xá da.

41. Hô lô hô lô ma ra.42.

Hô lô hô lô hê rị.

43. Ta ra ta ra.

44. Tất rị tất rị.

45. Tô rô tô rô.

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.

48. Di đế rị dạ.

49. Na ra cẩn trì.

50. Địa rị sắc ni na.

51. Ba dạ ma na.

52. Ta bà ha.

53. Tất đà dạ.

54. Ta bà ha.

55. Ma ha tất đà dạ.

56. Ta bà ha.

57. Tất đà du nghệ.

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha.

60. Na ra cẩn trì.

61. Ta bà ha.

62. Ma ra na ra .

63. Ta bà ha.

64. Tất ra tăng a mục khê da.

65. Ta bà ha.

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.

67. Ta bà ha.

68. Giả kiết ra a tất đà dạ.

69. Ta bà ha.

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.

71. Ta bà ha.

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.

73. Ta bà ha.

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.

75. Ta bà ha.

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

77. Nam mô a rị da.

78. Bà lô kiết đế.

79. Thước bàn ra dạ.

80. Ta bà ha.

81. Án, Tất điện đô.

82. Mạn đà ra.

83. Bạt đà gia.

84. Ta bà ha.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sau khi đọc tụng Chú Đại Bi hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả những chúng sanh khắp các cõi. Mong hết thẩy sớm ngày đoạn thoát vô minh, đạt tới hạnh phúc cuối cùng.

Xem thêm Diêm Vương xét xử 5 vị tăng nhân: Vì sao diễn giảng kinh Phật lại là đại tội?

About Dương Công Hầu

Check Also

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Thái độ của Phật tử đối với tà ác nên thế nào?

Ý nghĩa của câu chuyện về 5 vị đạo nhân ở trong một miếu am ...