Home / Tử vi / 12 Con giáp / Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Hợi

Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Hợi

Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Hợi, tuổi này đại kỵ kết hơn với tuổi Mậu Thân và Bính Thân. Nữ tuổi Tân Hợi kỵ có chồng năm 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Xem thêm Người tuổi Hợi trồng cây gì cho hợp mệnh?

Vợ nào thuộc 3 con giáp này, năm 2018 nhất định sẽ thịnh vượng phát tài, được chồng yêu hơn gấp bội lần

1. ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Mậu Thân (Chồng vợ đồng 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng).

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Bính Thân (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng).

Năm tuổi đại kỵ kết hôn của tuổi Tân Hợi

Nữ tuổi Tân Hợi kỵ có chồng năm 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Nam hay nữ tuổi Tân Hợi sinh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

Nữ tuổi Tân Hợi sinh tháng 10, 7, 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sinh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sinh và khó nuôi.

Xem bói Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Hợi
Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Hợi

2. HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Tân Hợi (Chồng vợ đồng một tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt, lo tính sáng suốt, mỗi việc đều thuận ý, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Nên xem Top 3 con giáp nữ trên có quý nhân, dưới có thần tài, nhất định kiếm được bộn tiền trong năm 2018

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Canh Tuất (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng làm ăn nên, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau đặng trở nên.

Xem thêm Top 3 con giáp có cuộc sống ngày càng tốt đẹp

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Kỷ Dậu (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn rất tốt.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Đinh Mùi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng, gặp khó hóa dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Bính Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong lòng lo tính, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ

Xem thêm Những Con giáp cười không khép miệng vì cả năm có quý nhân phù trợ trong năm 2018

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Ất Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ làm nên, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, ít hạp ý, việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày sau sẽ lập nên, về ý tình vợ khá kiên nhẫn.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Giáp Thìn (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý. người đời hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui.

Xem thêm Ngày sinh đại cát của người tuổi Hợi (Âm Lịch)

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Nhâm Dần (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, thường có người tương trợ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Tân Sửu (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, chung sống, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Canh Tý (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn sống cảnh ấm no.

Xem thêm 3 Con giáp nữ là ánh dương soi sáng đời chồng, ai biết giữ gìn thì phúc đức, tài vận ngày càng dồi dào

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Kỷ Hợi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Mậu Tuất (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống chung lo sẽ tạo nên.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Đinh Dậu (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Ất Mùi (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống cần năng sẽ đặng ấm no.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Giáp Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng có phần hạp, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Qúy Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên.

Xem thêm Tuổi Hợi sinh vào giờ, ngày, tháng nào thì có vận số tốt?

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Nhâm Tý (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh ấm no.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Quý Sửu (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số. Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Qúy Hợi nên xem Tử vi 2018 tuổi Qúy Hợi sinh năm 1983 nữ mạng

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Giáp Dần (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt, cầu lo có quí nhơn, hào tài thạnh vuợng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại sẽ đặng nên.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Ất Mão (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn ngày hậu đặng nên.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Bính Thìn (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.

Xem thêm Sắp đến tháng Chạp, nhớ kĩ 3 lễ cúng này để tấn tài tấn lộc, may mắn kéo dài năm này qua năm khác

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Đinh Tỵ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Mậu Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Vợ tuổi Tân Hợi Chồng tuổi Kỷ Mùi (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Xem thêm Hướng dẫn cách tỉa chân hương trước lễ cúng Táo quân đúng chuẩn, không lo bị PHẠM

Qúy bạn nên biết:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

Xem thêm Sai lầm khi dọn bàn thờ cuối năm dễ gây tán tài, mất lộc

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

Xem thêm 4 con giáp dễ trở thành ĐẠI GIA khi bước qua tuổi 30

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

Xem thêm 6 Con giáp TIỀN NHIỀU tiêu không cần nghĩ

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

Xem thêm Chổi quét nhà để không đúng chỗ, dễ quét bay tài lộc

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. Nên xem 3 Con giáp nữ PHẢI mài giũa MỚI THÀNH DANH

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.

“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau

Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

Xem thêm Cuộc đời 3 con giáp như được thần linh phù hộ

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên

2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa

3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa

4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.

5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

Xem thêm 4 nàng giáp dễ CHẾT vì lời đường mật, dễ cả tin lời nói ngọt ngào

About Dương Công Hầu

Check Also

Top con giáp vất vả muốn thành công phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người thường

Top con giáp vất vả muốn thành công phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người thường

Trong tử vi, những con giáp này nếu thực sự cố gắng, nỗ lực vượt ...

Leave a Reply