Home / Tử vi / 12 Con giáp / Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Dậu

Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Dậu

Chiêm bốc căn cứ lá số tử vi gửi tới người tuổi Tân Dậu nữ mệnh tuổi hợp hôn, tuổi đại kỵ trong hôn nhân.  Nữ tuổi Tân Dậu chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.

Xem thêm Tự gieo quẻ sinh con TRAI hay GÁI dễ dàng và chuẩn xác

Tất tần tật những điều cha mẹ cần biết khi SINH CON NĂM 2019

Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Tân Dậu sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

1. Đại Kỵ Hiệp Hôn

Gái tuổi Tân Dậu đại kỵ có chồng những tuổi kể dưới đây và những chàng trai thuộc tuổi này đại kỵ cưới gái tuổi Tân Dậu

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng).

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Giáp Dần (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi0: Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Kỷ Dậu (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Giáp Tý (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly). Nam tuổi này nên xem Vượng tài lộc năm 2019 cho quý bạn sinh ngày 10/10/1984 dương lịch: giải HẠN, tăng TÀI PHÚC

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Bính Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt mạng).

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Giáp Thìn (Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Lưu ý: Gái tuổi Tân Dậu kỵ có chồng năm 16, 18, 22, 28, 30, 34, 40 tuổi. Những năm tuổi này của nữ mệnh tuổi Tân Dậu kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành. Nếu có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi Tân Dậu trai hay gái sinh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

Gái tuổi Tân Dậu sinh tháng 5, 7, 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Nữ tuổi Tân Dậu sinh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

2.Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Căn duyên tiền định vợ tuổi Tân Dậu
Vợ chồng đồng tuổi ở với nhau đặng tốt

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Tân Dậu (Vợ chồng đồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, đ ặngg nhiều người mến yêu, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hợp, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tính người vợ tính hiền, ít nói hay hòa hợp với đời , bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường, cần lo có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh tính tình chồng vợ hòa hợp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Đinh Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, sinh con đầu là gái hợp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no.

Xem thêm Cha mẹ tuổi nào sinh con năm 2019 thì tốt, phúc lộc song toàn?

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Giáp Dần (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen thành bại rồi sau mới ấm no, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tính người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh tật, tính tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Qúy Sửu(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tính người vợ hiền, ít nói, hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Nhâm Tý (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần lo sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm, sự sống kém hẹp, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hợp.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Tân Hợi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con hiểu số, sanh con đầu là gái hợp.

Tính người vợ hi ền, ít n ói, hay hòa hợp với nhau, hay có tiểu bệnh, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Qúy bạn tuổi Hợi nên xem Năm 2019 người tuổi Hợi gặp HẠN NĂM TUỔI phải kiêng kị điều gì?

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Canh Tuất (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tính người vợ hiền ít nói, hay hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tính tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng ấm no.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Mậu Thân (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tính người vợ hiền, ít nói, hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh, tính tình chồng vợ hòa hợp, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Đinh Mùi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.

Tính người vợ hiền ít nói, hay hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, khá cần năng mới ấm no.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Ất Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tính người vợ hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hợp chung sống làm ăn mới ấm no.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Qúy Mão (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tính tình chồng vợ hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Qúy Hợi (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng thêm tốt.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời , bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hợp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên.

Xem thêm 3 cặp con giáp này quyền lực, sau khi kết hôn gia môn hưng thịnh, hậu vận ngày càng phú quý, con cháu thành đạt vang danh thiên hạ

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hợp, chung ở với nhau làm ăn đặng.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.

Tính người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ; ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn n ại làm ăn mới đặng.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tính người vợ tính hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời, bổn thân có tiểu bệnh, tính tình vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên kiên cố làm ăn đặng.

Vợ tuổi Tân Dậu Chồng tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tính người vợ hiền, ít nói, hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, khá chung lo làm ăn nên nhà.

Xem thêm Chồng là con giáp này phụ nữ an nhàn mà hưởng lộc

About Dương Công Hầu

Check Also

Top 3 con giáp giỏi chịu đựng, không biết đầu hàng trước khó khăn

Top 3 con giáp giỏi chịu đựng, không biết đầu hàng trước khó khăn

Những con giáp giỏi chịu đựng dưới đây sẽ không bao giờ đầu hàng trước ...