Home / Xem bói / Cách xem CHÂN GÀ

Cách xem CHÂN GÀ

Cách xem CHÂN GÀ được trích từ sách, do Bảo Trai Đường chép để lại từ ngày 7 tháng 7 năm Thiệu Trị thứ bảy.

Xem thêm Chuyển vận với Phi tinh tháng 07/2018 âm lịch, từ ngày 08/08/2018 đến 07/09/2018 dương lịch

Tăng vận may 12 con giáp với Phi tinh tháng 07/2018 âm lịch để THÀNH CÔNG

Quyển Khoa xem Chân gà này nói rõ nghĩa lý thông tường, rõ ràng huyết mạch, muôn phần không mất.

Làm phương châm đoán về địa mạch (Dịch từ bản chữ Hán ra quốc ngữ)

Khi có trái đất, ban đầu còn mệnh mang hỗn độn, chưa có ai xét đoán được.

Đến thời kỳ có loài người mới phôi thai, có cụ Bàn cổ mới lập ra thái cực mà chia ra lưỡng nghi.

Đến thời kỳ vua Phục Hy mới định ra Âm dương mà vạch ra bát quái.

Đến thời vua Văn Vương nhà Chu mới diễn ra Kinh dịch.

Đến thời Xuân Thu có ông Lỗ Ban và đức Khổng Tử mới lập ta hệ thống từ và chữ.

Đến thời ông Lý Thuần mới làm ra Khoa bói tẩu mã.

Tiếp đến bà Cửu Thiên Huyền Nữ Phạm Thị Chân tiên sư lập ra Khoa bói chân gà này, đã thâu tóm các sự bí ẩn của Trời đất, quán triệt được những niềm vui hoặc gở đưa lại cho nhân gian, lại biết được sự vận chuyển của mạch cục, khí đất động lặng rắn mềm …

Dùng ngón to (ngón giữa của chân gà) làm vị trí của Huyền vũ.

Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước.

Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long.

Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ.

Lấy cung ngọ là hoả và là vị trí của Đằng xà, nên lấy cái đó làm huyệt pháp.

Lấy cung giữa (còn gọi là đốt hay gọi là dóng) ở ngón giữa của chân gà làm cung Thổ và là vị trí của câu Trần.

Lấy đó mà định làm nơi tôn quý, (là mồ mả tổ tiên và dòng họ về sau thuộc về dòng san nào).

Nếu vị trí Thổ lệch sang ngón trái, thì lấy đó là vị trí câu Trần.

Nếu cung Thổ lệch thiên sang ngón phải thì định đó là vị trí của Đằng xà, đó cũng là vị trí chỉ cho về lục Thân, nếu ở chỗ đó có huyết hồng tươi là Chân long (tức là đất tốt có mạch).

Cung giữa của ngón giữa (ngón dài) còn gọi là cung ngũ hào, nếu thấy huyết sắc tươi và như tơ nhỏ ấy là huyệt đãi người hiền (cái huyệt đó).

Thứ nữa là tìm Long mạch, định tên của các ngôi Bát quái mà biết được thịnh suy.

Lại nói rộng ra: sét các quẻ hào, nắm được mười đơn vị hàng thiên can như ở trên bàn tay:

(10 đơn vị Thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và khởi tính được ngũ hành.

(Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ).

Phải biết được Âm dương có thuận ? Phải xét trong ngoài, xếp đặt được các cung Bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn mà thấy ở đó huyền sắc trôi chảy, nguyên vẹn, không pha trộn, Dương trôi chảy là thuận.

Thấy âm chảy rẽ khác ra là nghịch. Xét ở cung: Tốn, Ly, Khôn, Đoài cần gấp rút thêm vào: Thấy sinh là lợi cho mình, thấy ngang ra là khắc, khắc là ngược lại (không hợp lý, bất lợi).

Không đọng ấy là đất chỉ để mộ tạm chôn mà thôi, vì đó là đất không có mạch.

Thấy loạn đọng ấy là hồn phách không yên.

Có điểm đen ấy là phúc ít, hoạ nhiều. Thấy hưu trù (tức là thấy huyết ở các cung nói trên có ngắt ngừng lại) thì người nhà gặp tai ương, súc vật trong nhà sẽ bị chết tiệt.

Riêng vị trí cung Ngọ thấy huyết hồng tươi loang lổ là mộ đó ở về phương nam có án.

Thấy ở cung Tốn có hỷ sắc (tươi tốt) đó là điềm có bảng bút chi khoa, (ý nói là cho con cháu đỗ đạt). Ở nơi đầu mối thấy có huyết đọng là vượng lâu dài.

Các hào vị có huyết hưu (huyết đến đó ngắt ngừng lại) là phúc bị ít vì bị hãm.

Thấy ngón trong và ngón ngoài quay hướng vào nhau đó là điều mau chóng, nếu thấy ngón trong và ngón ngoài vẫy qua, lắc lại (vênh váo không quay vào nhau) là hiện tượng chây chậm).

Thấy trùng động (là ba đầu móng ở 3 đầu ngón, cả ba đều cúi quắm gục lồng lên nhau) hoặc trùng khắc (là sung khắc lồng lớp lên nhau) đó là cái thế sơn thuỷ bức bách xâm phạm mạnh (là sơn thuỷ cưỡng bách).

Thấy hỷ động, hỷ giao (là có đầu ngón giữa ngẩng lên, lại có ngón khác ở đầu móng cúi xuống và giao vào nhau) ấy là Long Hổ trùng điệp ứng gấp.

Hoặc ở vị trí cung càn thấy có huyết đọng lên đến cung đoài, ấy là mạch Kim uyển chuyển vào chùa hoặc vào miếu nào đó.

Hoặc ở vị trí cung chấn thấy có ám phá (là tối phá) lên đến cung Tốn phải đoán đó là ảnh hưởng gốc cây và nhờ đó gió thổi vào, vậy là ở Phương Đông có chùa Phật đối lại (quay vào mộ đó), ở Phương Nam có đền đài xung khắc với mộ đó.

Nếu thấy huyết đọng ở cung Khảm, ở cung Hợi và Tý, ắt về phía Bắc của mộ đó có Thuỷ khuyết xấu, đó gọi là Huyền vũ đoản hiệp (là bị gò ép).

Hoặc có huyền đọng ở cung Cấn, ở vị trí Sửu và Dần, là ở phía Đông bắc của ngôi mộ đó có Thổ bách ám, cái thế đó lộc thuộc bất minh (là trong nhà trong họ không yên).

Nếu thấy ở vị trí Tý và Sửu đọng huyết thì lại xem Kim mộc giao sung, ấy là nước mưa của Trời dội xuống đọng lại, hoặc là nước bùn lầy tràn vào phạm mà lay động, hoặc nước hoàng tuyền ở cạnh đó cuốn thẳng đi, hoặc sông ngòi đầm trạch nước lớn mênh mông, bị nước phá sau đầu, hoặc nước trong thung lũng trên núi chẳng thấy vào hoặc ở nóc nhà nào chảy thẳng vào.

Cách xem CHÂN GÀ
Cách xem CHÂN GÀ

Xem kỹ vị trí cung Cấn nếu có loang lổ ẩn dấu là có thổ sơn.

Bằng thấy ở cung Khôn có sắc khí tươi tía thí luận: Táng ở nơi gò đất lớn, lại có thần linh tại phương Bắc chiếu và ở phương Nam có đền trên đỉnh núi hoặc ở gò cao.

Nếu thấy ở cung Chấn đọng thì đoán là: có ba nhánh rễ cây gỗ xâm vào mộ.

Cùng ở đốt mão phương, thì đoán là ở chỗ đó có bờ ruộng hoặc đường đi thẳng phạm vào mộ.

Nếu chẳng vậy thì có một khí cựu thần sung tới, chân long chẳng ứng (không hợp, không cho kết phát).

Nếu thấy ngón Lớn động lớn thì hằn bờ góc ruộng bắn thẳng vào mặt mộ. Nếu không như vậy là: mộc phủ phong suy (gió thổi cái hơi gỗ cây thối nát đưa vào).

Nếu vị trí cung Thân có thấy mờ tối, hẳn là ngôi mộ đó bị ngọn núi che lấp hướng trước mặt, như vậy thì con trai trong nhà, trong họ bị cuồng điên hoặc hủi rụng tóc.

Nếu thấy hoả huyết đọng ở vị trí cung Tý và Ngọ và thấy Kim huyết loạn ở Mùi Thân, là chốn mộ đó trước đây có gio than bếp lửa đã làm hết khí, hoặc trước có đá nhọn của núi sông vào phạm đến mạch, đương hành lại.

Xem ở cung giữa có huyết thổ lẫn với huyết thuỷ, ấy là có sâu, kiến đang phá hoại xương cốt, nếu thấy thuỷ thanh ấy là có loài lươn chạch vào quan tài, hoặc vào tiểu.

Nếu thấy ở Khôn và Cấn có loạn động thì đoán: Nam giới chết trận.

Hoặc thấy ở cung Dần cung Thân có vết huyết như Kim chỉ ngang, hoặc ở Cấn Dần thấy sắc trong là thủy tận sơn cùng; Nếu ở Dần và Dậu thấy có hồng sắc loang lổ, là đất thiêng sinh nhân hào kiệt.

Nếu thấy ngón cái co rút lại và đảo ngược lại, là đất chẳng được, người chết sẽ thiếu máu sợ hãi co dật chân tay mà chết.

Nếu nội ẩn (là ngón trong dấu đi) thì đoán là phi long (rồng bay).

Nếu ngoại ẩn (ngón ngoài dấu đi) đoán là phi hổ (hổ bay).

Nếu ngón trong đè ngón cái ở chỗ: Hổ – Tý, lại có huyết đọng ấy là chu tước, phải đoán là mộ bị khô không có nước.

Nếu ở cung ngọ thấy khô như lửa đốt vào ấy là Huyền vũ, thì không có người nối dõi, vì phản huyệt (huyệt ngược), bất chính nên vong linh bất bình !

Đầu ngón cái ủ rũ co rút lại, còn là: “Long đoản Sơn, Khắc vong mệnh; huyết đọng, cái tươi là: “Sơn chỉ long trường, mạch phụ quan hài” (là núi chắn, rồng dài, có mạch bổ sung cho quan tài và hài cốt).

Nếu huyết loạn ở ngoài ngón, là hổ không đủ chân!

Nếu huyết đọng ở trong ngón, là thân rồng chẳng tốt.

Nếu hai ngón: nội và ngoài như đôi mi mắt chầu vào nhau, chầu ngang nhau, đó là Long Hổ đầu sát. Nếu huyết điểm ở ngón cun (ngón nhỏ), ngón cun lại chỉ vào ngón nội, phải đoán là: nội loạn động, ắt phải đề phòng trộm cướp, dịch lệ, hoả tai.

Nếu thấy huyết đen ở cung Khôn (cung Khôn ở ngón ngoài) và ngón ngoài lại cúi ra ngoài, đó là cái mối hại người hại vật, và là cái mối tranh tụng, hoặc bị trộm đêm cướp ngày lấy của cải và còn bị kinh khủng về người và súc vật.

Nếu thấy máu sắc hồng tươi ở hai cung: Thân và Dậu, đó là sẽ phát minh người “Quán cổ anh hùng”.

Xem xét ở hai ngôi: Chấn và Đoài nếu có điểm thâm đen và thô (to), đó là con cháu dâm dục.

Thường xem ngón trong và ngón ngoài phù trợ tiếp nhau và ngón cun (út) chỉ lên không, chỉ cao gần đến cung ly, cung khảm ấy là mộ ở vị trí Bính hướng Nhâm, lại xem hai cung: càn tốn thì lấy Tân Hợi và ngón cun chỉ gần ngôi tốn, là mộ toạ Bính, hoặc ở tốn san, nếu như phân kim thì rõ chốn đó, tức là mạch đất tốt vậy.

Nếu ngón cun chỉ gần trên cung Khôn, đó là ngồi hướng quý, nhìn về hướng đinh.

Bằng ngón cun chỉ vào giữa cung Khôn, nên lấy tâm ở cung cấn.

Cung Khôn có nhiều hồng huyết, nếu cung Cấn có nhiều sắc loang lổ và tươi hồng ở cung Khôn, ít sự liên hệ (rời rạc) ở cung bên: hoặc Bính Thân hoặc Bính Dần.

Nếu chỉ vào dưới cung Khôn là biểu thị con cháu có voi ngựa (ý nói con cháu sang giàu).

Nếu vào cung Chấn và Mão là thuộc vị trí Tân, lại thấu tươi tía là biểu thị có văn tinh bảng bút chi khoa (ý nói con cháu thi đỗ).

Nếu ở cung Chấn là vị trí chính ất có sắc hồng và loạn, đó là cho biết sắp có sự kiện cáo, khẩu thiệt, quan phi (bị phạt lẽ trái về mình).

Lấy cung Khôn là quẻ dâu rể.

Định vị trí cấn dần là kho tàng. Quẻ Hào Khôn ẩn vết là dâu rể không tốt lành.

Ở vị trí cấn có nhiều loang lổ sắc, là mấu chốt kỳ lạ, quẻ ấy mà xung trong, lại hoá ra quẻ lành, nếu gấp lại là tốt lành, nếu ám đen là độc. Nếu ứng về Tây Bắc là Kim tức thuỷ vương, cửa thuỷ có chúa loài cá giải tụ hội.
Ở vị trí Đông Nam có hoả sinh minh đường, có chim phượng chầu, là cái thế Long hổ trùng điệp, có sơn thủy lớp lớp, mạch hưng thịnh được lâu, hàng năm lại càng hưng thịnh lên./.

Bài phú chung (Hết)

Xem thêm Nét tướng mặt phụ nữ giàu sang, càng về hậu vận càng giàu có

Chỉ tay của người dễ gặp trở ngại về đường con cái

PHÉP XEM ĐẦU GÀ (Đầu gà là tượng trưng dáng người)

Hể hình dáng đầu gà mà tươi trắng, mở mắt, mở mồm, không có máu kết chẳng chịt là tốt lành.

Nếu thấy không tươi, nhắm mắt, ngậm miệng, lại có máu kết chằng chịt là độc !

PHÉP XEM HUYẾT: Ở chân gà

Nếu về mùa Xuân và Hạ thấy huyết đỏ tươi là lành, đen là độc. Nếu về mùa Thu và Đông thấy huyết sâm đen là tốt, đỏ là độc.

Chia bốn mùa thuộc bát quái:

– Ở cung Chấn là mùa Xuân

– Ở cung Đoài là mùa Thu

– Ở cung Ly là mùa Hạ

– Ở cung Khảm là mùa Đông

Phân chia ngũ hành thuộc bát quái mà suy ra:

– Ở cung: Ly là hành Hoả

– Ở cung: Khảm là hành Thuỷ

– Ở cung: Đoài là hành Kim

– Ở cung: Tốn và Chấn là hành Mộc

– Ở cung: Cấn và Khôn là hành Thổ

Định nghĩa tượng trưng của bát quái:

– Càn là Trời – Khôn là đất

– Khảm là nước – Cấn là núi đồi

– Chấn là điện, sấm sét – Ly là lửa

– Tốn là gió – Đoài là đầm hồ sông ngòi

Chia tám phương thuộc bát quái:

– Ở Chấn là chính phương Đông

– Ở Tốn là phương Đông Nam

– Ở Ly là thuộc về chính Nam

– Ở Khôn là thuộc về Tây Nam

– Ở Đoài là thuộc về chính Tây

– Ở Càn là thuộc về Tây Bắc

– Ở Khảm là thuộc về chính Bắc

– Ở Cấn là thuộc về Đông Bắc

PHÉP XEM CHÂN GÀ

Trước ngày đó người định xem chân gà phải chay tịnh.

Đặt bàn thờ ở sân giữa trời, có bày: hương, đèn, trầu cau và chén nước trong tinh khiết!

Con gà phải rửa sạch chân. Tay trái cầm chân trái của gà. Tay phải cầm chân phải của gà, mà cầu khấn rằng:

Kính tấu: Thiên địa thần kỳ !

Kính xin: Cửu Thiên huyền nữ Phạm Thị Chân tiên sư và chư thần linh bản thổ bản gia giáng lâm chứng tri minh bạch.

Khấn xong, con gà ấy hoặc đem giết ngay, hay để ngày sau giết ngay, hay để ngày sau giết, trước khi giết phải nhổ lông cánh, lông đuôi, lông ở đầu gối và lấy vẩy chân ở dưới đầu gối gà, mỗi thứ lấy 3 cái, nếu về mùa Thu và Đông thì lấy mỗi thứ 5 cái.

Khi luộc gà: Mình còn gà bỏ luộc riêng 1 nồi, còn 3 thứ lông, vẩy, lông đuôi nói trên bỏ vào 1 nồi, bỏ trước khi đun nước còn đương lạnh. Khi thấy nồi lông vẩy gà đó đã sui sủi thì bỏ đôi chân gà đó vào đợt thứ hai. Khi nhắc lên thấy các đường máu ở chân gà đã nổi rõ ra rồi là vừa độ thì thôi, bỏ ra, đừng để chín quá và đừng để dối quá.

Còn cái Thân con gà luộc ở nồi kia, thì cứ luộc chín kỹ, vớt ra đặt lên bàn để cùng với đôi chân gà làm lễ rồi lấy xuống xem.

Nếu cần xem một việc thì: lấy chân phải xem về cầu tài, lấy chân trái xem về bản mệnh. Nếu cần xem 2 việc một chân gà thì dùng ba gióng: (hay gọi là đốt): gióng trên, gióng giữa, gióng dưới.

LUẬN ĐOÁN XEM VỀ THỔ TRẠCH

Cứ tuần tự sau đây mà suy cho tường:

– Kim là Bia – Thổ là gò đất

– Mộc là rường như sà nhà, hoặc là cầu qua sông

– Hoả là thần miếu

– Thuỷ là hồ ao

– Thổ mà có đới hoả, thì luận rằng: nhà đất này mua của nhà có mới có người chết sao đây ?

– Thế kim mà mộc hoả sinh, hẳn là mua đồ vật gì của người ăn trộm, có ngày nhầm sao.

– Mộc hoành mà đới kim bao, là để bàn thờ uế tạp làm sao chẳng lành.

– Mộc hoành thổ bao quanh, luận là: gỗ cũ cổ thụ lấy về dựng nhà làm chi.

– Hoả kim bao đới ấy thì: mua đồng khí vật làm chi đấy mà. Cận tuần thế hoả trùng sinh. Thuỷ bao đầu hoả gia đình gian truân, đoán rằng lửa uế như tẩm vào cốt Tào quân lạ thường.

Kim bao: ngưu uế bên tường (Phân trâu làm uế bến vách)

Thuỷ bao: là lợn làm uế ở bến rõ ràng

Hoả bao thổ bên ngoài, là do người phóng uế nào ai biết gì.

Lại xem chính vị trí ở thế chính mà suy ra:

Mộc sinh thổ hoả thì đoán là nhà tốt.

Mộc sinh mà thấy kim ra, thì đoán là nhà có gỗ mục nát, luận vào chẳng sai!

Huyết theo bên ngoài ngón cái, đoán là: một nhà hai bếp, hai bếp một nhà rõ rành.

Thổ nguyên tổ địa (là đất của tổ) để dành lại cho.

Thế hoả vận thổ là mình tự lo. Ngũ hành ứng bên ngoài lạ thay, đoán là đất mới mua của cùng chi tổ ngoại, nếu mà thấy ngắt một hai phải đoán là Thiên di thổ trạch chẳng sai đâu mà.

Thế bên hành hiện sinh ra, đoán là: Bếp núc mới làm, lại gia cho tường. Hai bên thấy phiến xuyên ngang luận rằng cái ngõ là đường vào ra. Thế cung ở trên hai đốt lại gia (=đoán): Kim trầm (chìm sâu không lộ ra) là thờ Phật, luận vào như y. Thổ trầm trách chủ làm ký. Mộc trầm thờ thánh chi đây ! Hoả trầm ấy thờ Thần. Tả có Kim. Hữu có hoả huyết bày ra, giao nha thế tiết (đốt) là phải ân cần đèn nhang (= lễ bái). Thuỷ trầm, thì đoán là đau khan, sinh phù khắc nhiễu luận thường chẳng sai.

Hoả tuần, Kim lại bao ngoài, là đất ấy lôi đả có tai hay là.

Ở mộc có thuỷ bao, là thần từ phật tự rõ ràng như y.

Kim sinh lại lồng hoả đấy thì:

Vườn chùa ruộng phật chiếm chi của ngài. Thuỷ sinh có hoả thể hiện bày, đất ở trước đây có người thương vong.

Lưỡng mộc vận hành song song lại không thấy huyết, mà chỉ hiện ở cung khác, phải đoán là: mộc kiếp bên nhà, bên ngõ có mộc ở xa chiếu vào. Thế căn có thuỷ bao, luận là: buôn bán chẳng hay tí nào.

Mộc căn sinh hoả là gia súc tổn hao, quẻ vận cùng hoả ấy là hào hoả tai, ở bên hàng xóm có ba bốn lửa bài, thế cũng hiện mộc khói ngoài xóm lâu.

Độc thay: bên thủy đới hoả là: nhà cháy bởi đứa dân có thù. Thấy Kim có đới hoả, là trộm cướp chi đồ nó thiêu.

Mộc sinh hoả ở đầu ngón cao, là do lửa trên trời xuống thiêu.

Thuỷ mà đới hoả ở bên, là độc: quan pháp hoả tốc lời truyền trước sau.

Vận chìm mà thấy thế bạch không, luận rằng trong hàng ngoài ấp để nhà không.

Nguyên Kim mộc hoả ra, ấy là phải đi quân dịch, người ta đã dành.

Xem thêm 18 phép Cải mệnh

Vì sao người cùng ngày sinh tháng đẻ mà số phận lại khác nhau?

LUẬN ĐOÁN XEM VỀ PHẦN MỘ

(Dùng chân phải)

Lại xem phần mộ ra sao ?

Kim sinh ở cung càn hợi ấy là: mạch nhâm, thấy kim sinh mộc lại tới, cùng thuỷ sinh mộc thời tìm cấn long hoặc là mộc sinh hoả phong (là mộc sinh hoả ở Tốn) cùng Thổ sinh hoả chấn long rõ ràng, mộ phần táng lại luận đoán cho tường:

Nếu thấy trầm thì mộ đặt ở phù, nếu thấy phù thì ở trầm, thấy bạch thì ở hắc, thấy hắc thì ở Bạch, cứ căn cứ vào đó mà suy luận. Thấy mộc trùng (mộc lồng) là mộ táng ở phần rừng hoặc táng nơi miễu rậm.

Thấy trùng thuỷ (là thuỷ lồng lên nhau) là một táng ở ao hồ, chẳng sai. Quẻ Kim là mộ táng ở gần chùa bên ngoài. Quẻ Thổ là mộ táng ở gần đền miếu chẳng xa. Quẻ mộ mà thấy tương sinh là táng ở ruộng nhà, tương khắc ấy là mộ táng nhờ ruộng người ta rõ rành.

Lại xem huyệt thổ (là đất huyệt)

Phân minh: Thổ hoàng hắc bạch cứ hình tượng đó mà luận suy:

Hoả vị, mộc vị hiện ra, đó là phát cho văn chương cái thế chẳng sai đâu mà; Kim vị, Thuỷ vị, thuỷ hiện ra, luận rằng: Phú quý vinh hoa đời đời.

Nếu mà quẻ mộ tương sung, luận rằng: mộ ấy không được đất, còn mong nỗi gì?

Tuần trung (là giữa cung) là thuỷ bao, thời đoán rằng: hỗn hợp, thân thi chẳng toàn.

Thiên hình thấy huyết hiện ra (thấy huyết hiện ra ký hiệu thiên hình) là thiên lôi đánh mộ, ắt là tai ương. Tham bao hổ, thuỷ rương rương (=đầy rẫy) đoán là gái dâm đẻ ngược. Thường thường gian truân.

Bên Long thuỷ tụ xâu, thì đoán là: Bại triệt trưởng chi đất mà.

Phương nam có thuỷ bao la, luận rằng miệng co trưởng dị kỳ.

Tây phương có hoả lồng tuần không (tuần không là ở giữa giáp giới của 2 đốt ngón), đoán là con cháu khất thực tây đông (ăn mày khắp nơi) bốn bề.

Mộc trùng long hổ ở phương đông, sinh người tự ải thường thường chẳng hay.

Hoả trùng ở đằng Nam: hằn có hoạ rắn cắn thực hay ấy đà!

Bắc phương có thuỷ hiện ra: sinh người chân dẫm chân voi hay gì!

Đông phương có thuỷ đới, thuỷ lợi bao thổ phúc rầy hổ cắn tang thương.

Kim bao phần mộ bốn bề, luận rằng: ắt bị hình thương nạn ngoài!

Bốn bề có huyệt thuỷ bao, quỷ mà khắc thổ: ba đào gian nguy (là bị đắm đuối lũ lụt).

Hai bên Long Hổ sóng bày, luận tha: sinh tử, luận vào tự vô (chết ở nơi khác và không con nối dõi).

Thuỷ huyệt có bốn kim bao, luận rằng: Phứt nghề đổ tể đấy mà thôi.

Thuỷ bao Long Hổ huyế bày: Luận rằng: Trong họ loạn luân chẳng lành!

Thuỷ bao Long Hổ hai bên, ở mộ có hoa là bị chó điên cắn đấy mà!

Long Kim, Hổ mộc giao nhà (như hai ngà voi giao vào nhau) luận rằng: Anh em bất hoà chẳng sai!

Quẻ Kim, mộ mộc huyết bày: Sinh người ốm héo chẳng sai đâu mà! Mộ mộc mà sinh hoả ra có Kim Long hổ ấy là bệnh phong (là hủi).

Kim hoả mà hiện Hổ Long, hai bên chiếu sát lồng nhau, lại là bệnh lao.

Huyệt thổ trước, sau thuỷ bao: sinh người cổ chướng, chữa sao bệnh này.

Hoả tuần, thổ nguyệt, phát người đi tu.

Thuỷ Long, thuỷ Hổ ấy thì thói dâm.

Kim lồng đới hoả Hổ Long, huyệt nơi có thổ ấy, cháu con phi thường.

Thổ huyệt Kim hiện bốn bên,

Quận công đinh phát gia đình hiển vinh.

Mộc huyệt kim án rành rành:

Sinh người bói toán tinh thông quẻ Hào.

Huyệt ở tam thổ tốt sao, bốn bên trùng hoả ứng vào: đất phát trạng nguyên.

Huyệt mộc thổ Long Hổ có hoả hiện hình: đất phát thầy đồ văn chương.

Huyệt thổ Long Hổ có hoả ở bên: sinh người phò mã rạng thêm gia đình.

Huyệt thổ Kim án có huyết sinh, Hổ Long ôm ấp: đa đinh hay mà!

Thuỷ huyệt thuỷ án hiện ra: sinh người say rượu mê hoa tối ngày.

Huyệt ở chữ thập (+) lại có đường đi bao ngoài, đất này đoán cho: sinh người cờ bạc đời đời, nào ai ngăn được những người mê tâm.

Xem thêm Văn khấn tạ mộ phần dịp cuối năm

LUẬN ĐOÁN XEM VỀ BỆNH TẬT

Xem bệnh cứ vận mà suy:

Khám bao quẻ khắc cùng thời tam khứu

Thiên hình ngữ mộ càng xầu

Hoàng tuyền Bạch hổ cùng hầu cốt thâm.

Dũng tuyền đơn bạch lại tìm

Trong ngoài khắc nhập chiếu tới cùng thời

Thổ sinh là bệnh ở dạ dày

Nôn oẹ, trĩ tả, da vàng gian nan

Mộc sinh thời bệnh ở gan

Phong tà nhiễm tới, chân tay co cóp

Với thân hình đảo điên ! hôn mê

Nhãn tật bất minh, tai điếc, sườn đau

Kinh hoàng, mồm nói lảm nhảm

Kim sinh bệnh phổi phát ra

Rãi nóng, ho sặc, âm hư mọi điều

Thuỷ sinh, bệnh thận đau lưng

Phù thũng, thổ tức, tiện nghèo (= khó) chẳng thông

Hoả sinh, tim đau đầu lạnh, miệng khô

Bụng đau, họng phát mụn ra

Ly sa thể huyết ở bên Kim, luận rằng: cát bụi bên đường như bắn vào đầu chẳng sai.

Mộc sinh, mộc chiết phải tai (= hại)

Hoả sa, đạo lộ, bệnh loài trúng phong.

Thuỷ sa, bệnh mạn ở bến đò, bờ sông.

Thổ sa, bệnh ôn dịch khí xung thiên thời.

Các ngôi thấy hiện: thế Kim ra, là bệnh tiền kiếp chẳng sai đâu mà.

Vận Kim ở các vị trí không hiện rõ, là tiền duyên quyến luyến, luận nào chẳng sai.

Quẻ Kim huyết trắng không bày: buồn phiền là do khí huyết nào ai biết gì ? hoặc là trai nhớ gái, hoặc là gái tương tư mà phiền.

Mộc sinh, quẻ hoả tự nhiên: là bệnh bởi bếp núc táo quân hành, vì chưng củi thối ở phương Nam đem về làm uế bếp, hoặc thối chỗ thờ trong nhà.

Thuỷ sinh, thế thổ ấy chẳng lành, có người đào bới phạm mạch thần kỳ.

Thổ sinh quẻ thổ lại suy:

Đất ở này trước hai chi tranh dành,

Chủ nhân chẳng biết sự tình,

Bởi thế nhiễu động gia đình bấy nay

Thuỷ sinh quẻ thổ chẳng hay

Phạm thổ, úng tắc thuỷ, ở rầy Tây phương

Hoả sinh quẻ thổ chẳng lành

Chủ lao nôn oẹ, bệnh thường âm hư

Thuỷ sinh quẻ Kim ấy ư, vì chưng yêu nữ cùng chư thuỷ thần ở Bắc phương đang hành.

Nếu như quẻ có một thuỷ huyết bày là: Trai bị bệnh phù thũng, gái kinh chẳng đều.

Quẻ Kim: bệnh chẳng ai trêu, là do phòng thất nói nhiều làm chi

Quẻ hoả: bệnh tại thiên thời, lễ vật cầu đảo bệnh thì lại toàn

Mộc vận thế khảm, thổ nguyên

Ấy là hào mười hai (quẻ 12) chẳng toàn đấy

Nguyên vận thế vận sinh ra

Các cung cùng khổ, thực là chẳng hay

Thổ thế, mộc vận hiện bầy nguyên cung

Kim vận xấu thay những là

Vận phù nguyệt hợp luận ra

Nội ngoại phù vệ thì ta yên lành

Bốn tướng lại hệ rành rành

Nhật, thời, niên, nguyệt mộc sinh hoả đều

Ắt là bệnh tật hiển tiêu

Thọ trường sánh với tùng cao tiên thần.

Xem thêm Phận đàn bà, con gái mà có những nét này thì dù có xinh đẹp đến mấy cuộc đời… đều bị mọi người ghen ghét, cô lập

Mỗi người đều có một túi tiền phúc phận, phúc cạn thì mệnh suy

LUẬN ĐOÁN XEM CHO DÂN LÀNG

Lại xem một quẻ dân làng

Nguyên Kim Phật vị, long thần tiếp theo

Thành hoàng ở vận chiêu chiêu

Chăn nuôi dân sở tại cùng đều thế cung

Ở Thiên bàn chia 5 sáu phần ở giữa cung:

– Tý: 1 là Lão, 2- là Ấp,

3 là thông suốt yên lành,

4 là xã trưởng chết

5 là khán thủ

6 là giai đinh rõ ràng

Khảm bao: Phật đến thành hoàng, Thành hoàng đã xuất tha phương ngày rày.

Kim sinh Thủy Thế bằng nay

Thành đàn lục súc thịnh hay đó là

Thuỷ mà đới mộc hiện ra ở cung Tý

Ấy là phú túc đinh đa an toàn

Nội ngoại thuỷ hoả đảo điên

Hoả thuỷ ở bản mệnh là liên miên

Kiện tụng chẳng lành, cung Tý chẳng thuận huyết hình, luận là ôn dịch bất bình hại dân.

Kim mà đối hoả nguyệt tuần, bệnh đa phong khí gian truân đương thời.

Cung Tý có thuỷ đới hoả ở đầu là: con gái dâm dục loạn luân leo tường chơi đêm.

Nếu thế hoả đối thổ ở trung ương cũng là đơn bạc đoạn thương sông hồ (= chết ở sông nước)

Thuỷ cư vận vỉ rủi ro: đằng sau miếu có kẻ đào bới để cho dân phù biến phong.

Thuỷ sinh thổ tại nguyên cung, là động đất mạch của chùa khai thông những là.

Thế cung thấy thổ hiện ra, động khai địa mạch ở về Bắc phương.

Quẻ Kim sinh Thuỷ rõ ràng, là thành hoàng bị uế, phải tạ nhương mới toàn.

Huyết thế tán loạn chia an, di cư nơi khác mới lành.

Tây đông mộc đới thổ ở vận cung, ví như công chúa Tồng công chẳng hoà.

Mộc ở vận Hoả ấy lành, lại gặp quẻ thổ trong ngoài phò thân.

Ấy là duyên hợp Phan Trần, kìa Trâm, nọ quạt, Kim ngân sang cầu./.

LUẬN ĐOÁN XEM QUẺ CẦU TÀI (Dùng chân phải)

Lấy mệnh làm căn ái, quẻ hào đầu tiên.

Tương sinh là tốt, an toàn,

Tương sương tương khắc chẳng nên đâu mà

Mười phần thấy huyết hiện ra

Tám phần huyết ngoại tù (là bên ngoài hãm) cùng là gáp huyết:

Chỉ đỗ hữu laovô ích (là có khó nhọc mà không có lợi)

Vận hổ quẻ hoả tốt sao

Thế mộc, tý hoả ứng vào phân minh

Trong ngoài lại thấy hoả sinh

Tiền tài được lắm rành rành vui thay.

LUẬN ĐOÁN XEM VỀ XUẤT HÀNH

Kim huyết tụ ở đầu vị trí Kim là: xuất hành có ngại trì trệ, việc chẳng thành.

Vận Kim: đi đâu nửa đường chẳng yên.

Thế Kim: Lập chí ắt liền âu lo.

Sinh nhập thì: đi nhanh chóng có thừa, khắc nhập thì đoán: y như tai nàn./.

TỔNG LUẬN:

Vận Kim mà bên trái, bên phải có hoả xuyên qua, là quẻ tại hoạ tự nhiên đó mà.

Vận mộc mà có mộc đới Kim ở bên, quẻ thổ có đới hoả, ấy là có người kiện, chẳng yên!

Thế mộc căn hoả (huyết hoả) bày ra, quẻ hoả lại gặp hoả huyết tụ ấy là: cháy nhà chẳng sai.

Vận hoả có đới thổ ấy là: có tai ương. Quẻ sinh có mộc cung, là có Nam nhi lại cầu.

Kim sinh ở Kim, quẻ ở đầu hoả, xem ra quẻ ấy chỉ là đòn (lôi đình). Vận Kim có mộc hiện rõ hình, Kim tuần hạ nguyên: lính binh chẳng bình.

Kim đời Kim thế có thêm lộ xa (là lộ bàng thồ) ở quẻ, ắt là buôn trâu.

Thế mộc ở vận hoả thì càng mau, quẻ sinh có hoả gia đình trọn vẹn. Thế Kim quẻ mộc khắc ở bên, xem ra quẻ ấy đột thấy có quái sự chẳng sai.

Thế thuỷ mà thấy huyết hoả hiện bày, cho thấy rắng rết vô cớ ngoi vào sân. Thấy mộc ở thế Kim là sẽ có ga gáy báo: Song thân chẳng lành; Nếu có hai mộc thời có chim nhạn sa.

Thấy thuỷ ở Nam, hoẩ ở Bắc, đó là có cá giải quấy rầy.

Trung ương, Nam, Bắc, Đông, Tây. Kim, mộc, thuỷ, hoả hiện rầy tứ phương:

– Kim lồng Kim ở thế ấy rõ ràng: xem ra mất của bàng hoàng trong tâm.

– Thế Kinh sinh hoả chỉ đó là nồi đồng.

– Nếu Kim sinh mộc thời mất cày bừa.

– Kim có hoả ấy là mất tiền bạc.

– Kim Kim là giao kiếm về tay người rồi.

– Kim thổ là mất bát chén cùng nồi.

Cứ thư thế vị mà soi hay là, Mộc mà đới hoả ấy rõ ra ở bên, và tuỳ theo màu sắc mà luận ra tức thì. Thế mộc mà sinh hoả chi, luận rằng: vải lụa cùng tơ mất rồng.

Khảm bao lại thấy huyết hiện bày.

Ở thế giáp với cung tý, quẻ này là mất xiêm y!

Xem thêm Vì sao người cùng ngày sinh tháng đẻ mà số phận lại khác nhau?

Ngũ hành hỉ dụng thần với lựa chọn nghề nghiệp

LẠI LUẬN:

Thuỷ, hoả, thổ, mộc ở đầu ngón

Ấy là: Phật pháp, lời truyền chẳng sai

ở cung giữa ngón mà thấy có kim lại hai bên tả Nam, hữu Bắc thấy có hoả bày thời đoán là: Đường niên hành binh và lại gặp chúa bán thiên.

Ở cung có thuỷ hiện làm lạ; Thổ sinh đoán là tam phủ rõ ràng; ở cung dưới của ngón tay mà thấy Kinh sinh, đoán là: Bị thiếu nữ yêu tinh làm rồng. Nếu mà thấy hoả ở cung giữa ngón tay, phải đoán: quan tướng của bản tỉnh đột nhập chẳng nhầm, nếu mà thấy thổ hiện bày, luận ra bản thổ phải tìm cho ra; nếu mộc tinh kà mộc tinh sa, nếu thuỷ sinh là: Hà bá và ngoại là phạm nhan.

PHÉP XEM VỀ MẤT CỦA NGƯỜI NÀO LẤY

– Ngón trong động là người trong nhà lấy

– Ngón ngoài động là người ngoài lấy

– Quẻ dương là quẻ: Càn, khảm, cấn, chấn

– Quẻ âm là quẻ: Tốn, ly, khôn, đoài

Nếu dương động là người nam giới lấy

Nếu âm động là người nữ giới lấy

Ngoài phát động mà thấy co rút rối lại là còn khả năng tìm được

– Ngón cái thấy co rút lại vào trong là bất lực, khó tìm thấy.

Nếu ngón trong dấu lại thì phải cẩn thận, phải mau mau nghiêm cấm cẩn thận cái của đó còn dấu ở trong nhà chưa kịp đưa ra ngoài.

Lại phải xem ở bát quái và mười hai địa chi; phải phân chia ra mà so sánh với ngũ hành mà phán đoán:

Như ngón cun mà chỏ vào đốt dưới nên gấp rút tìm sẽ thấy được.

Nếu ngón cun chỏ vào đốt trên thì tìm chẳng thấy.

Nếu ngón cun chỏ vào đốt giữa thì thong thả mà tìm chỗ cất dấu sẽ thấy

Nếu ngón cun chỉ vào ngón cái thì cứ trong nhà mà tìm, gia nhân lấy

Nếu cun chỉ trong thời tìm ở phương đông

Nếu chỉ ngoài thì tìm ở phương tây

Nếu chỉ vào cái thì tìm ở phương nam

Nếu chỉ không thì tìm ở phương bắc và chỉ không thì tìm chẳng được

LẠI XEM MẤT VẬT TRONG NHÀ TRUY THEO LỐT CHÂN KẺ TRỘM

Quẻ nào như kim chi nam (ngón út) chỏ vào hướng cung: Cấn và chấn thì đoán là nam nhân trong nhà lấy trộm.
Nếu chỏ vào hướng tốn là nữ nhân trong nhà chẳng sai, manh tâm nào phải người ngoài lấy đâu.

Nếu chỏ vào khôn đoài thời nữ nhân ở ngoài vào lấy mà thôi.

Ở ngôi càn thấy động thì hẳn nam nhân bên ngoài vào lấy.

Trong và ngoài cùng động tương xâm là trong nhà có kẻ làm nội công cho kẻ gian tham vọng, tức thì phải xét cả trong lẫn ngoài cho mau.

– Chỏ trong chấn tốn còn gần, lâu gia sa trữ mau chân đi tìm.

– Chỏ càn chỏ khảm tuyệt tăm.

Chỏ không chỏ ngọ (cung Ngọ) chớ tìm làm chi, chỉ mùi chỉ dậu thời đi.

TỔNG LUẬN VỀ XEM: PHẦN MỘ

Nguyên là: quan cùng quách

Vận là cốt nhục

Thế là quần áo

Vận thắt là: thân thi chẳng còn

Thế thắt: ắt có tiệt tự, hoặc câu toàn phát phúc thì tả và hữu phải kẹp đầu vào nhau

Ngôi tả là trưởng nam

Ngôi hữu là trưởng nữ

Nếu tả và hữu cùng khắc là: mộ chôn nơi chẳng lành

– Ở vị trí thế bên tả và hữu cùng thắt đoạn là mộ mới chôn

– Chu tước có hoả, mộc đới mộc là có sự tự ải (tự tử)

Đới thuỷ là có hiềm hận gì mà gieo mình xuống sông chết.

– Thanh long mà thấp có thuỷ đới hoả là có bệnh ở gan, ở mắt, ở huyền vũ là bói toán.

Kim mà có đới hoả là chủ bị người ta kiện, hoặc bị giam giữ vì trộm cắp.

– Như thấy ở Bạch hổ có thuỷ là độc, có bệnh hẳn chết.

– Phong là: Hủi hay điên cuồng.

– Nếu thấy ở vị trí Long hổ hai bên giao nhau như đâm nhau (hay như bắn vào nhau) tức là Long hổ giao tranh, ở vị trí đó thấy có huyết như chữ là như cái thế Long hổ chẳng quay đầu vậy.

Nếu thấy có thiên hình thì đoán là mộ bị sét đánh.

Nếu thấy ở giữa vị trí tuần không (tuần không là ở chỗ giáp giới 2 cung) có thuỷ bao thí luận là. Thấy thi trong mộ đó hỗn hợp (có tạp chất lẫn vào).

Nếu thấy bên Long hổ có thuỷ châm thì đoán là có con cháu nữ giới đa dâm đẻ ngược.

Nếu thấy ở: Đông, Tây, Nam, Bắc phương nào có ngũ hành tương sinh thì luận là: tại ngôi mộ ấy ứng.

Nếu như có thuỷ khẩu phóng (tuôn ra) thì cứ căn cứ hai bên tả và hữu mà luận đoán.

Nếu ba nơi đổ về ấy là phát phúc, nếu có tam cấp là tam chiếu:

Trưởng, trung, thứ, đó là tam cấp

Ở Nhâm Tý và Quý Hợi là Thuỷ

Ở Giáp Ất và Dần mão là Mộc

Ở Bính Đinh và Tỵ ngọ là Hoả

Ở Canh Thân, Tân Dậu là Kim

Ở Cấn là Thổ

Ở Càn đoài là Kim

Ở Chấn tốn là mộc

Xem thêm 4 Khung giờ vàng, ai sinh vào đều có vận số giàu sang

Trần gian này khổ hay vui?

PHÉP XEM VỀ VIỆC AN TÁNG (Dùng chân trái gà)

Lấy ngón cái là Trời đất

Lấy ngón ngoài là Thần linh

Lấy cung cấn dần làm bản mệnh chủ nhân

Lấy cung tốn tỵ là tôn thân tộc thuộc

Lấy cung ngọ đảo lại, chỗ nào gò cao là chỗ đất chính huyệt

Thấy cung ly có màu sắc loang lổ chỗ ấy chẳng có chân long

Ở vị trí ngọ yêu cầu là trong sạch nghiêm chỉnh, sắc tươi sáng sủa

Ở cung tốn nên tĩnh và nghiêm túc, sắc tươi cũng phù, ngón ngoài không nên duỗi thẳng ra, cung khôn nên hơi cúi như vái chào. Chỏ lên không, rất tốt đại thành. Chỏ vào giữa, thì bình an thứ cát, chỉ chìm xuống càn, khảm là người không được phát phúc, sẽ xảy ra việc tai ương, chỏ lên thượng ngọ và ly là chóng đạt công danh, ngôi đất lâu dừng lại.

Ngón út chỏ vào cung tốn tỵ thì tộc thuộc (trong họ) gian nguy. Nếu huyệt đọng ở cung tốn là chủ nhân sợ hãi.

Ngón trong mà trong cao là thần linh chẳng cho.

Ngón trong mà trong đen lối là người và súc vật thương tàn.

Ngón ngoài thì trong nhà tài lộc được đầy đủ.

Quẻ xem an táng đã lâu, phát văn phát võ công hầu toàn gia.

Cung ly đất cát quang hoa, chẳng phiền, chẳng đảo ấy là chân long.

Ngón cái phiền (buồn ủ rũ), ngón trong uể oải chẳng hổng; ngón trong mà bình tĩnh sắc thanh phù trì. Ngón ngoài phù tốt, chẳng hồ nghi, nếu ngón ngoài dương lên thì phải cầu Thần linh, chỉ dần là vọng mạng lo kinh, ngón trong chỉ nội bình minh chẳng ngò, chỏ ly con cháu đẻ thưa, lợi danh phát đạt của thừa dư muôn.

Nhược bằng chỉ khảm chỉ càn, phúc thời chẳng phát, tai nàn liền tay, chỉ nội cái ủ (ủ rũ) chẳng hay, sát thương người vật, khốn thay mọi đường, chỉ trong ngoài lại cao cường: Thần linh quái hiên chẳng nhường đất cho. Chỉ không thời chẳng phải lo, bình an vô sự, cơ đồ bền lâu.

Xem thêm 30 điều cấm kị trong tháng cô hồn tránh hồn xiêu phách lạc

About Dương Công Hầu

Check Also

Trong 6 tháng cuối năm, may mắn hết phần thiên hạ sẽ đến với những ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này

Trong 6 tháng cuối năm, may mắn hết phần thiên hạ sẽ đến với những ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này

Xem bói ngày sinh, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch đa phần đều ...