Home / Văn khấn / Bài lễ cầu duyên ở cửa Quan Âm Bồ Tát cho cô gái chưa chồng

Bài lễ cầu duyên ở cửa Quan Âm Bồ Tát cho cô gái chưa chồng

Cầu duyên đến cửa Quan Âm, không chỉ gặp người tốt mà còn bình an, thuận hòa. Dưới đây là bài lễ cầu duyên ở cửa Quan Âm Bồ Tát cho cô gái chưa chồng.

Xem thêm Những BÀI CÚNG CÔ HỒN tháng 7 âm theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Cách thức cúng lễ khai trương cho những người làm ăn

Quan Âm Bồ Tát là một trong tứ đại Quan Âm có pháp lực mạnh, tấm lòng từ bi và thường được coi là đại diện cho phụ nữ, trẻ nhỏ và nhân duyên. Những cô gái trẻ chưa có ý trung nhân tới cầu Quan Âm có thể sử dụng bài lễ cầu duyên dưới đây, với một lòng thành tâm, Bồ Tát sẽ chứng cho.

Bài lễ cầu duyên ở cửa Quan Âm Bồ Tát cho cô gái chưa chồng
Bài lễ cầu duyên ở cửa Quan Âm Bồ Tát cho cô gái chưa chồng

Bài khấn:

Kính phục trước Quan Âm Đại Sỹ, chân thành thề nguyện, pháp giới hữu tình, đặng chờ ơn trên. Con thiện căn chưa thành chưa thoát, nay đã thành đã thoát. Bồ Tát vô tâm, chúng sinh là tâm, Đại sỹ vô niệm, chúng sinh là niệm. Nên sầu mà vô duyên, bi vận đồng thể.

Đệ tử nguyện lòng mộ đạo, lấy tẫn hiếu theo Phật làm đích, thành tâm ngưỡng vọng đại sĩ ban phúc đức trí tuệ, trang nghiêm muốn hợp cùng nam nhân, xây dựng gia đình. Để an lòng cha mẹ, an tâm tu hành, hiếu thân tôn sư, xin Bồ Tát tùy duyên độ chúng, đồng tu chỉnh pháp.

Hy vọng gặp được người con trai phù hợp với yêu cầu:

1. Diện mạo anh tuấn trang nghiêm, tài đức vẹn toàn, thông minh, lương thiện. Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, vui với người đời.

2. Chí thú hợp nhau, tính cách hòa hợp, cùng nhau vừa lòng.

3. Thể xác và tinh thần khỏe mạnh, xa rời ham mê, thấu tình đạt lý, bao dung, trợ giúp lẫn nhau.

4. Hiếu thuận đôi bên cha mẹ cùng người lớn trong nhà, chí thú làm ăn, chăm chỉ tiến lên.

5. Tình cảm chuyên nhất, một lòng một dạ.

6. Có thiện căn, có Phật duyên, tạo thành Phật hiệu gia đình, cộng đồng tu hành.

Hy vọng trên đường đời ít chướng ngại, có thể vì duyên mà gặp được đối tượng thích hợp, thuận lợi kết hôn. Đệ tử lập 7 điều nguyện, nhất nhất làm theo, lấy công đức này hướng về chúng sinh để nhân duyên sớm tới.

1. Bái “Đại bi sám” trăm lần, sám hối khắp thảy chúng sinh, trừ ác nghiệp.

2. Niệm “Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn” trăm lần, “Tâm kinh” ngàn lần, “Quan Thế Âm Bồ Tát thánh hào” vạn lần, “Đại Minh chú” mười vạn lần, “Chuẩn Đề chú” mười vạn lần.

3. Chép “Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn”, “Tâm kinh”, “Đại Bi chú”, “Kim Cương kinh”, “Địa Tàng kinh”, “Lăng Nghiêm kinh” “Diệu Pháp Liên Hoa” một ngàn bản, kết duyên lưu thông.

4. Từ nay về sau giới sát, làm ngàn điều thiện, vạn điều lành.

5. Giới tà dâm, tuyên truyền nguy hại của tà dâm

6. Đoạn ác hành thiện, làm hết khả năng của mình vì lợi ích chúng sinh. Tùy duyên bố thí, phóng sinh, giới sát, trợ ấn kinh Phật, nuôi dưỡng tăng nhân, chùa chiền.

Xem thêm Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

About Dương Công Hầu

Check Also

Trọn bộ VĂN KHẤN TẢO MỘ THANH MINH tại mộ và tại gia

Trọn bộ VĂN KHẤN TẢO MỘ THANH MINH tại mộ và tại gia

Thanh Minh tảo mộ để tưởng nhớ tổ tiên là phong tục đẹp của người ...