Home / Lời dạy của cổ nhân / 4 câu nói của Tư Mã Ý có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

4 câu nói của Tư Mã Ý có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

Tướng số thay đổi theo tâm tình, tướng tốt tâm tình tốt tướng xấu tâm tình bất định. Vậy nên học hỏi lời dạy của cổ nhân sẽ giúp con người ta tâm tính tốt, hành xử tốt, cải được vận mệnh. Cùng ngẫm về những câu nói nổi tiếng của Tư Mã Ý chắc chắn sẽ khiến bạn thọ ích được rất nhiều.

Xem thêm Phật dạy 9 hành vi gây giảm phúc báo, 3 đời nghèo khó, cần phải tránh xa

Tức giận là cuộc kinh doanh lỗ nhất trên đời

Chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu

Tào Sảng không thèm để ý tới Tư Mã Ý, ép Quách Thái Hậu rời cung, từ đó khống chế Hoàng đế nhỏ tuổi. Tư Mã Chiêu nóng giận nói với cha rằng, Tào Sảng thật quá đáng, đây chính là sỉ nhục nhà Tư Mã chúng ta, khi không thể nhẫn nhịn được nữa thì không nhẫn nữa.

Tư Mã Ý nghe vậy bình tĩnh đáp: “Tào Sảng đem so với Gia Cát Lượng thì thế nào?”

Tư Mã Chiêu đáp: “Như con kiến

Tư Mã Ý bèn nói: “Đem đá chọi đá với đứa ngu thì đầu chỉ có chảy máu, chả phải quá ngu sao? Con người sống trên đời khó tránh được việc ngồi chung chiếu với kẻ ngu, mình phải học cách cúi đầu trước chúng”.

4 câu nói của Tư Mã Ý có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn
Những câu nói của Tư Mã Ý có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

Người không được hèn, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình

Sau khi Tào Duệ chết, Tào Sảng ngày càng hoành hành, độc đoán chuyên quyền, một tay thao túng, thăng chức cho Tư Mã Ý làm Thái phó, kỳ thực là muốn khống chế quyền lực của ông trong triều đình.

Đối mặt với hàng loạt các sự việc ép bức người, học trò của Tư Mã Thứ là Trọng Hội đã khuyên ông: “Thưa thầy, thầy chịu ngồi cái vị trí Thái phó mà bàn luận đạo lý hay sao?”.

Lời khuyên của Trọng Hội phản ánh nội tâm vọng động của bản thân, muốn Tư Mã Ý làm điều gì đó để đối chọi với Tào Sảng, tranh giành lại địa vị trong triều đình.

Nhưng, Tư Mã Thứ lại không làm gì cả, ông đem sự việc của Dương Tu ra cảnh tỉnh Trọng Hội: “Con người ta, không được hèn nhát, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình”.

Xem thêm Đời người càng vô ưu, không toan tính thì càng được hưởng đại phúc

Thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua

Sau khi thất bại trước trận đánh với Khổng Minh, hai người con của Tư Mã Ý đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn báo thù rửa hận.

Ông bèn nói rằng: “Các người là đến đánh trận hay là đến đọ khí thế với người, những kẻ một lòng muốn thắng liệu có thắng cuối cùng hay không? Đánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng”.

Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy

Khi còn phò giúp cho Tào Phi thì đối thủ lớn nhất là Dương Tu, khi Dương Tu bị Tào Tháo xử tử, Tư Mã Ý chủ động xin Tào Tháo cho phép gặp Dương Tu.

Tào Tháo hỏi nguyên nhân, Tư Mã Ý bèn nói rằng: “Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy”. Câu nói của ông đã làm động lòng Tào Tháo.

Đây là quy tắc xử thế và làm việc của Tư Mã Ý. Ông luôn có lòng kính trọng những đối thủ của mình như Gia Cát Lượng, Dương Tu, thậm chí còn không để tâm những người đã từng hại mình, cả một cuộc đời sống trong chữ “Hòa”.

Xem thêm Đạo đức suy đồi gây đại họa, Thần Phật dang tay cứu độ ai?

About Dương Công Hầu

Check Also

Muốn biết mình có số phú quý hay không, cứ nhìn 6 điểm này

Muốn biết mình có số phú quý hay không, cứ nhìn 6 điểm này

Giàu có chỉ là con số bên ngoài, còn phú quý là khí chất của ...